Smittevern og organisering av skoledagen ved Asker vgs

Asker videregående skole letter på tiltaksnivået fra og med uke 3. Les om våre smitteverntiltak på grønt nivå.

Unsplash   
 

Slik etterlever vi smitteverntiltak etter anbefalt trafikklysnivå:

Alle elever skal møte på skolen, så sant man er frisk.

Skoledagen organiseres normalt.

Hold deg hjemme når du du har nyoppståtte symptomer og redusert allmenntilstand

 • Elever og ansatte med luftveissymptomer skal ikke møte på skolen, men delta digitalt.
 • Dette gjelder også ved evt. karantene/isolasjon.

Hold avstand

 • Unngå håndhilsing og klemming
 • Avstandsregelen om minst en meter gjelder ikke på grønt nivå, men vi anbefaler at alle holder avstand når det er mulig utenfor klasserommene.
 • Munnbind kan brukes i fellesareal der det er vanskelig å holde avstand til andre. Les om munnbind her: Munnbind - Asker videregående skole (viken.no)

Anbefalinger for å unngå trengsel og samlinger av elever på tvers av trinn og klasser

 • Unngå opphold i gangene.
 • Spis lunsj i eget klasserom.
 • Bibliotek og kantine kan brukes, men hold avstand der det er mulig.
 • Begrens besøk til bokskapene når det er mange i gangene. 

Bemanning:

Ved høyt smittetrykk, kan skolen oppleve bemanningsproblemer. Elevene må da jobbe på egenhånd eller med tilsyn av en som ikke er faglærer. Faglærer kan også gi opplæring eller veiledning digitalt.

Dersom smittetallene øker eller vi får for store bemanningsutfordringer, kan kommuneoverlegen bestemme at skolen i en periode skal over på et forsterket tiltaksnivå. 

Trafikklysmodellen

Dette gjelder for digital undervisning:

 • Elever på hjemmeskole skal bruke plan for dagen og være pålogget teams slik lærer bestemmer det. Hvis lærer starter teamsmøte for å ta opprop og gi beskjeder i starten av timen, skal hjemmeelever delta på dette.
 • Elevene må møte presis til timene og være aktive i opplæringen, (for eksempel svare muntlig på spørsmål og i chat når lærerne spør om dette).
 • Læreren legger til rette for at makkergruppene kan hjelpe hverandre og samarbeide.
 • Elever som er fraværende, melder fra til kontaktlærer og faglærer. Egenmelding må leveres for elever som er over 18 år eller fra foresatt for elever som er under 18 år.

Ved smittetilfeller, les dette:

Rutiner for smittetilfeller

Til toppen