Smittevern og organisering av skoledagen

Asker videregående skole vil driftes på gult tiltaksnivå fra og med mandag 3. mai. Slik organiserer vi skoledagen:

Gutt med munnbind leser i bok - Klikk for stort bilde Alexandra Koch/Pixabay  
 

Avstandsregelen om minst en meter gjelder ikke i klasserommene, men i alle pauser, også til og fra skolen. Avstandskravet gjelder uavhengig av kohort og hvor nære man er medelever på fritiden. Vis hensyn og ta ansvar! Elevrådet oppfordrer til bruk av munnbind i fellesareal mens vi er på gult. 

Les om munnbind her: Munnbind - Asker videregående skole (viken.no)

Elever og ansatte med luftveissymptomer skal ikke møte på skolen, men delta digitalt. Dette gjelder også ved evt. karantene/isolasjon.

Skolens koronavert møter elevene i fellesarealer og deler ut munnbind, påser at avstandskravet overholdes og minner om koronarelgene.  

Slik etterlever vi smitteverntiltak på gult nivå:

Udirs trafikklysmodell

Skolens konkrete tiltak

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 • Ingen skal møte på skolen med luftveissymptomer av noen form.
 • Ved påvist korona-smitte skal kontaktlærer og evt rektor varsles snarest mulig av foresatt eller elev som er over 18.
 • Hjemmeundervisning tilbys på teams
 1. God hygiene og forsterket renhold
 • Alle flater rengjøres minst en gang daglig.
 • Elevene spriter/ vasker hender ved inngang i skolebygget på starten av dagen samt ved bytte av rom, før måltider og etter toalettbesøk
 1. Kontaktreduserende tiltak:
 • Avstand skal holdes til en hver tid og til alle personer utenfor klasserommet.
 • Vi oppfordrer til bruk av munnbind i fellesareal, men ikke i undervisningen.

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

 • Smittevernreglene skal følges til enhver tid mens man er på skolen.

 

Hele klasser / faggrupper regnes som en kohort* og ansatte kan veksle mellom kohorter*/klasser, men med avstand til elever hvis mulig

 • Det er ikke anledning til å besøke andres klasserom
 • Lærere påser at avstandskravet overholdes også ved individuell veiledning av elever
 • Alle skal være bevisste på hvem som er nærkontakter i løpet av en skoledag og ta ansvar for å begrense omgangen til disse personene (makkergrupper)

Unngå trengsel og store samlinger 

 • Det er ikke anledning til å oppholde seg i gangene.
 • Lunsjpausen avvikles i eget klasserom.
 • Begrenset bruk av bibliotek og kantine og kun til transport eller i undervisningssammenheng etter avtale med lærer.
 • Det er ikke anledning til å bruke bokskapene. Oppbevar bøker hjemme og ta kun med det du vet du trenger for skoledagen.
 • Bruk munnbind når du beveger deg på steder der det kan være trengsel

Holde avstand i pauser/friminutt

 • Vg1 får ikke 5 minutters pauser, og blir ferdig med sine økter 5 minutter før de andre trinnene (dette for å unngå trengsel i gangene)
 • Vg2 og Vg3 avvikler sine 5 minutters- pauser inne i undervisningsrommet.  
 • Alle skal holde 1 meters avstand til andre utenfor klasserommet.

Dersom smittetallene øker igjen i vår kommune, kan kommuneoverlegen bestemme at skolen i en periode skal over på rødt nivå. Se under.

Smittevernberedskap for skoledag på rødt nivå:

 • Alle grupper deles i to - halvparten på skolen og halvparten hjemme. Se elevsiden på teams for laginndeling.
 • Vurderinger går som oppsatt på vurderingsplanen fysisk på skolen for alle heldagsprøver. 
 • Smitteverntiltak som på gult nivå.
 • Ulike oppmøtedager for lagene

Dette gjelder for digital undervisning:

 • Elever på hjemmeskole skal bruke plan for dagen og være pålogget teams på felles oppstart og avslutning av timen så sant ikke annet er avtalt med lærer.
 • Elevene må møte presis til timene og være aktive i opplæringen, (for eksempel svare muntlig på spørsmål og i chat når lærerne spør om dette).
 • Læreren legger til rette for at makkergruppene kan hjelpe hverandre og samarbeide.
 • Elever som er fraværende, melder fra til kontaktlærer og faglærer. Egenmelding må leveres for elever som er over 18 år eller fra foresatt for elever som er under 18 år.
Til toppen