Tid for fagvalg

Elevene i Vg1 og Vg2 begynner nå prosessen med å tenke på hvilke fag de vil velge for neste skoleår. Se elevenes videopresentasjoner av programfagene. Anders Grønning     

Vi vil igjennom høsten gjennomføre flere aktiviteter for å gjøre elevene kjent med de ulike programfagene de kan velge. Det blir informasjonsøkter i klasserommet, digitale presentasjoner, foreldremøter, elevsamtaler, muligheter for veiledning samt Q&A-møter på teams.

På denne måten vil elevene også få bedre tid til å bli kjent med innholdet i programfagene de kan velge. Det vil først gjennomføres et obligatorisk prøvevalg for vg1 (studiespes) og vg2 (studiespes og idrett)  med frist 05.desember. Lenker finner dere her:

I januar vil det det bli gitt ytterligere informasjon blant annet gjennom et obligatorisk fagtorg onsdag 19.januar.

Fristen for at elevene skal foreta sitt endelige fagvalg i VIS er 01. februar.

Informasjon om programfag:

Tildeling av fag

Tildeling av fag til elevene skjer i VIS. Ved tildeling av fag til elever ved eventuell overbooking/fulle grupper, vil elever innenfor det aktuelle programområdet prioriteres.  

Mer informasjon om utdanningsprogammet studiespesialisering 
 

OBS! Tilbudet beskrevet for idrettsfag kan bli endret, ettersom programområdet flyttes til Bleiker vgs høsten 2022. 

Mer informasjon om utdanningsprogrammet idrettsfag

Til toppen