Har du spørsmål om skoleplass, ventelister og inntak?

Her er informasjon for deg som har fått skoleplass, ønsker skoleplass eller står på venteliste ved Asker videregående skole, høst 2023. 

Det er inntakskontoret i Viken som håndterer alle spørsmål knyttet til skoleplass og ventelister ved Asker videregående skole. Det kjøres to inntak og du trenger ikke kontakte skolen dersom du ikke har fått svar på skoleplass ved det første inntaket.

Har du spørsmål, henvend deg her:

Inntakskontoret

Til deg som har fått skoleplass

Velkommen som ny elev ved Asker videregående skole! Vi gleder oss til å bli kjent med deg. 

Vi inviterer nye elever og deres foresatte til et kort digitalt informasjonsmøte den første skoleuken. Her informerer vi om blant annet om klassesammensetting, inntak, fag, timeplan og skolemiljø. Møtet avholdes via Teams mandag 14.08. Det kommer et eget oppslag på hjemmesiden med lenke til møtet.

Ventelistene begynner ikke før ved skolestart

Vi tar kontakt med deg når du står først på ventelisten og vi har en ledig plass.

Inntakskontoret sender over prioriterte ventelister til skolen andre uken i august. Skolen forholder seg kun til denne listen fram til 01.09. Vi kontakter den som er først på ventelisten når det blir ledig plass. Når vi tar kontakt, må du gi et raskt svar. Tenk deg godt om i forkant, og vær tilgjengelig på telefonnummeret du har oppgitt i VIGO. Dersom vår henvendelse ikke er besvart i løpet av en 24-timers periode, regnes søkeren for å ha sagt nei til skoleplassen ved ikke å være tilgjengelig. 

Dersom det fortsatt er ledig skoleplasser etter at alle prioriterte søker har fått tilbud, kan det være aktuelt å ta inn søkere fra ventelisten. Spørsmål til ventelisten kan rettes til skolens mailadresse askervgs@viken.no

Har du fått skoleplass og har spørsmål?

Kontakt oss på askervgs@viken.no og vi vil kontakte deg. 

Til alle Viken-elever

Alle får skoleplass, men det er ulikt når man får svar. 

Du trenger ikke å vente til du har fått skoleplass med å bestille elev-PC. Les om ordningen her Elev-PC

Du må møte opp til skolestart på den skolen der du har fått plass, selv om den skolen ikke var førstevalget ditt. Hvis du ikke møter, mister du skoleplassen din.