Høstens vakreste eventyr! 🍂🍁

Tirsdag 21. september var det klart for årets friluftslivdag. Dagen startet med litt regn som utover dagen gikk over til strålende sol. Start og mål var ved utfartsparkeringen på Dikemark.

Karoline Garfjell   

Elevene var delt opp i makkergrupper som med kart og kompass løp eller gikk gjennom løypa som bestod av 12 poster. I år var det også en «koronavariant» som innebar at ingen av postoppgavene involverte berøring av verken klippekort eller andre ting. I stedet tok gruppene en selfie ved hver post som ble sendt til kontaktlærer/kroppsøvingslærer.

Lærerne var postmannskap og ved noen av postene var det aktiviteter som naturfagsquiz, blandet quiz med innlagt ariesang (!) og "59 grader Nord" som var en matteoppgave hvor makkergruppene skulle bli enige om et helt tall fra 1 til 100 og skrive ned på en lapp. Mattelærerne på post regner ut gjennomsnittet for alle svarene fra posten og den gruppen som tippet et tall som var nærmest 2/3 av gjennomsnittet vant. Det regnes på svaret som kommer på teams.

Siden det nå er lov å tenne bål i skogen, så var det koselig leirbålstemning ved noen av postene. Dette er en annerledes skoledag som både elever og lærere ser frem til hvert år.

Takk til idrettsseksjonen som igjen stod for det prikkfrie arrangementet! 🍂 🌞 🍂

Til toppen