Informasjon om koronasituasjonen

Illustrasjon av sprøyte inn i virus - Klikk for stort bilde Ivan Diaz/Unsplash Normal hverdag med beredskap for endringer i smittesituasjonen og forebygging av smitteutbrudd.

Smitteverntiltak på skolen:

  • Bruk antibac om morgenen og ellers oftest mulig. Ha gjerne med antibac i vesken
  • Test deg dersom du har til luftveissymptomer. Testkit kan fås ved behov- Utlevering i resepsjonen

Informasjon om testing

Regelmessig hurtigtesting av elevene opphører etter høstferien. Ved smittetilfeller kan skolen innføre testing i utsatte grupper i samråd med kommuneoverlegen. Barn og unge som er nærkontakter til en smittet og som ikke testes, blir pålagt å gå i karantene.

Les mer info her:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/testing/testing-erstatte-smittekarantene-barn-og-unge

 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-videregaende-skole/smitteforebyggende-tiltak/#rodt-niva

Les mer om testing og karantene ved skolestart på nettsidene til Statsforvalteren i Oslo og Viken

Les mer om koronatiltak i skolen på Utdanningsdirektoratets nettsider

Bestille time for testing PCR-test

Her kan du bestille time digitalt til testing.
Dersom du ikke har BankID, eller ikke er hjemmehørende i Asker, kan du ringe koronatelefonen på telefon 66 71 59 99 for å bestille time. Telefonen er bemannet fra kl. 08:30-15:30 mandag til fredag, og kl. 09:00-15:00 i helger.

Familiemedlemmer til elever som settes i karantene, kan leve som før og trenger ikke å testes. Spørsmål skal ikke rettes til skolen, se under.

Spørsmål om karantene, smitte og testing?

Har du spørsmål om karantene, testing eller smitte, kan du ringe koronatelefonen 66 71 59 99. Spør etter tolk om du trenger informasjon på andre språk/ if you need a translator, please let the corona helpline know. 

Informasjon på ulike språk/information in various languages

Les mer på Asker kommunes koronasider 

Til toppen