Klage på karakterer

Som elev i videregående skole kan du klage på eksamenskarakterer og standpunktkarakterer. 

Informasjon om eksamen, standpunkt og klagebehandling (PDF, 292 kB)

Hva kan du klage på?

  • du kan klage på standpunkt-, og eksamenskarakter.
  • du har 10 dagers klagerett etter at karakterene er publisert i VISMA. Du har et selvstendig ansvar for å sjekke karakterene dine i VISMA. Klager du senere enn 10 dager etterpå, kan skolen nekte å behandle klagen din

Mer informasjon her: Regler for klage på karakter - Akershus og Buskerud - Viken fylkeskommune

Du må bruke fylkeskommunens skjema for klage. Klager som ikke er levert med skjema innen fristen, tas ikke til følge.

Vedlegg 1 - Kandidatens klage - Standpunktkarakter - AFK og BFK (DOC, 68 kB)

Send klage

 

 

Til toppen