Nyhetsbrev fra oktober

Les om foreldremøter, fagvalg og viktige datoer fremover.

Møter for foresatte

Vi inviterer til møter for foresatte til elever i Vg1 og Vg2. Møtene avholdes i november: Velkommen til møter for foresatte om elevenes fagvalg

Fagvalg

Det nærmer seg tid for at Vg1-elevene skal velge fag for neste skoleår. Vg2-elevene bør begynne å tenke på fordypning og frie programfag til neste år. Vi vil ha flere ulike informasjonsøkter for elevene slik at de blir godt kjent med valgmulighetene. Elevene gjennomfører et prøvevalg (frist i starten av desember) og gjør det endelige fagvalget etter terminslutt i januar (frist i starten av februar).

Informasjon om fagtilbudet vårt: Studiespesialisering

Kvalitetsundersøkelser

Det er igjen tid for våre årlige kvalitetsundersøkelser der elevene får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Elevundersøkelsen gjennomføres i Viken fylkeskommune i november. I tillegg gjennomfører Asker videregående skole sin egen undersøkelse. Undersøkelsen kalles undervisningsevalueringen og er lærernes egen undersøkelse som har som mål å sikre elevmedvirkning i alle fag. Dette er elevenes mulighet til å reflektere over egen motivasjon i fagene og gi læreren tips til variasjon i undervisning og vurdering. I år vil de tillitsvalgte for lærerorganisasjonene samarbeide med elevrådet for å revidere undersøkelsen. 

Elevundersøkelsen

Elevsamtaler

Etter Opplæringsloven har alle foresatte til elever som ikke er myndige rett til å delta på elevsamtaler med kontaktlærer. Om høsten gjennomføres elevens egenvurderingssamtale der eleven vurderer sitt eget arbeid i fagene og setter seg videre mål i samarbeid med sin kontaktlærer. Foresatte til elever i Vg1 og Vg2 vil få en invitasjon på mail til å delta på samtalen. 

Elevmiljø og elevmedvirkning

Elevrådet er i gang med sitt viktige komitearbeid for å bidra til sosiale mestringsopplevelser på skolen. Det blir mange arrangementer i tiden fram mot jul. Allerede er det arrangert rosa dag til støtte for brystkreftaksjonen. 

Det er avholdt første møte i skoleutvalget (tilsvarer FAU/ SMU på grunnskolen). Foresatte er representert med en representant i dette møtet. Ellers består utvalget av elever, ansattrepresentanter samt rektor og ass. rektor. Se lenke til innkalling og referat her: Sakslister og referater

Russestyret har hatt flere møter den siste tiden. Vi jobber med å lage gode rammer for at avgangselevene kan samles til felles markeringer for klassene og hele trinnet. 

Innsamlingsaksjon 

02. november arrangerer elevrådet innsamlingsdag der elevene bruker skoledagen til å jobbe til inntekt for Etiopia. Asker videregående har i mange år støttet en bestemt landsby i Tigray-området med midler som blir brukt til å støtte et vann- og jordbruksprosjekt som kommer hele landsbyen til gode. Hvert år reiser også to av våre elever og en ansatt til dette området for å se hva pengene våre blir brukt til. På grunn av konfliktsituasjonen i Etiopia går pengene til flyktningsituasjonen i Etiopia.  Mer enn noen gang trenger de vår støtte!

Hver elev skal samle inn 500 kr ved å gjøre en jobb hjemme, for venner, naboer, familie eller for arbeidsgiveren sin for de som har jobb ved siden av skolen. Kirkens Nødhjelp bygger opp flyktningleirer for befolkningen i nordområdene og her vil de innsamlede midlene i år bli brukt. Beløpet skal vippses av eleven selv til skolens innsamlingskonto. Spørsmål knyttet til innsamlingsaksjonen kan rettes til avdelingsleder Anne-Karine Knutsen anneknu@viken.no

Logo Etiopia aksjonen - Klikk for stort bildeVann forandrer alt Kirkens nødhjelp

VIS

Vi minner om at foresatte har tilgang til VIS. Her finnes elevens timeplan, oversikt over fagdager, fravær og vurderinger. Foresatte logger seg på VIS med MinID, ikke FEIDE. Ta kontakt med skolen på telefon eller epost dersom du opplever påloggings problemer.  

Pålogging gjøres via følgende lenke:

https://asker-vgs.inschool.visma.no

VIS - Klikk for stort bildeVisma In School Visma

Fraværsreglement 

Vi minner om at det ikke er mulig å bruke egenmelding som dokumentasjon for fravær, og man må påse at udokumentert fravær ikke overstiger 10 % i fagene.  

Les om hvordan fraværsreglementet praktiseres på Asker videregående skole her: Fravær og fraværsregler

Siden sist på skolen

Siden forrige nyhetsbrev, har dette blitt postet på skolens hjemmeside:

Det begynner å bli mørkt: Husk refleks

Viktige datoer

Viken fylkeskommune gjennomfører felles planleggingsdag i forbindelse med fagfornyelsen den 17.11. Denne dagen har elevene fri.

I november og desember har elevene heldagsprøver. Se tidspunkt for heldagsprøvene i kalenderen på skolen hjemmeside. I kalenderen finnes også oversikt over eksamensdatoer til våren, fridager og første og siste skoledag før ferier dette skoleåret. Skolens kalender