Nyhetsbrev i april

Les vårt syvende nyhetsbrev til foresatte ved Asker videregående skole. Her finner du oppdatert informasjon.

Klikk for stort bilde Pixabay    

Skoledrift på rødt nivå

Kommuneoverlegen i Asker har besluttet at de videregående skolene fortsatt skal driftes på rødt tiltaksnivå.

Utdanningsdirektoratet har kommet med en oppdatert versjon av veileder om smittevern: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-videregaende-skole/

Målet er å begrense omfanget av eventuell smittespredning og karantene. På rødt nivå er alle faggrupper delt i to, slik at halvparten er fysisk på skolen og halvparten er tilstede digitalt.  Det er ikke valgfritt å delta fysisk eller digitalt og elevene plikter å følge oppsatt plan for gruppen og delta aktivt i opplæringen. Ved fravær kan egenmelding benyttes. Dette gjelder både fravær fra den fysiske og den digitale opplæringen. Les hvordan vi organiserer oss her: Smittevern og organisering av skoledagen - Asker videregående skole (viken.no)

 

Når det gjelder munnbind, får elevene dette gratis på skolen ved utplasserte stasjoner med antibac og munnbind i fellesarealene. Vi oppfordrer til, men krever ikke at elever bruker dette ved forflytning i fellesareal når avstandskrav ikke kan holdes tilstrekkelig. Dette kan særlig bli aktuelt på gult nivå.. Det er ikke anbefalt munnbind i undervisningssituasjon, men det kan brukes dersom situasjonen tilsier det, feks på lab-forsøk. Les mer her: Munnbind - Asker videregående skole (viken.no)

Vi ønsker fremdeles tilbakemelding på skoledrift på rødt nivå fra foresatte, elever og ansatte. Svar her dersom du ikke har svart tidligere: Undersøkelse

Skoleskyss

Viken fylkeskommune ber nå alle elever innstendig om å være med på et krafttak for å minske smittefaren og trykket på skolebussene. Les mer her:

Ønsker at færre tar skolebussen - Asker videregående skole (viken.no)

Nytt om eksamen

Regjeringen har besluttet at heller ikke muntlig-praktiske eksamener kan gjennomføres. Vi minner om at skriftlig eksamen også avlyses for alle elever i videregående skole. Det som skal gjennomføres er derfor muntlig eksamen for avgangselevene. På Asker videregående skole skal samtlige Vg3-elever skal opp til én muntlig eksamen, men ingen skal opp til mer enn én. Datoene for muntlig eksamen er 11. og 17. juni. Eksamenstrekket annonseres på VIS hhv 09. og 15. juni. Elevene får ikke vite på forhånd hvilken eksamensdato de er tildelt.

Se plan for heldagsprøver og eksamen i kalenderen på skolens hjemmeside. Asker videregående skole (viken.no)

Ta en prat om det sosiale miljøet!

Koronahverdagen kan oppleves krevende for mange ungdommer og det kan hjelpe med en prat om hvordan man kan være sosial med venner innenfor trygge og gode rammer. Les Asker kommunes oppfordring om smittevern i koronasituasjonen og en oppfordring fra Politiet om å følge med på ungdommenes liv på sosiale medier. Les mer her: Ta en prat - Asker videregående skole (viken.no)

Foreldresamarbeid 

Det er avholdt tre digitale foreldremøter. Se her for foreldremøtet om skole-hjem-samarbeid i skolestarten: Samarbeid skole - hjem - Asker videregående skole (viken.no)

Se her for foreldremøtet om fagvalg: Fagvalg foreldremøte

Se her for foreldremøtet om eksamen, russ, smittevern og standpunktvurdering.

Foreldremøte Vg1 og Vg2 - digitalt - Asker videregående skole (viken.no)

Foreldremøte Vg3 - digitalt - Asker videregående skole (viken.no)

For russeforeldre planlegger vi å avholde et ekstraordinært møte dersom russen får lov til å holde russefeiring før skolen er slutt. Russ og deres familier må også sette av 18. juni fra kl 19 til avgangsseremoni.

Det er avholdt tre møter i Skolens utvalg (tilsvarer FAU i grunnskolen) der foresatte er representert. I Skolens utvalg sitter representanter for de ansatte og to fra ledelsen. Elevene skal være i flertall og sitter med representanter fra alle trinn. Agenda og referat fra møtene finnes her: SU-møter 

Viktige datoer 

Se skoleruta for viktige datoer: Skolerute for tidligere Akershus - Asker videregående skole (viken.no)

Merk viktige dager:

  • 14. mai: Fridag for elever og lærere
  • 18. juni: Avgangselevenes avslutningsseremoni
  • 22. juni: Siste skoledag før sommeren
  • 18. august: Første skoledag skoleåret 21/22
Til toppen