Nyhetsbrev i mai og juni

Les vårt åttende nyhetsbrev til foresatte ved Asker videregående skole.

Pixabay  

Nytt om koronasituasjonen

Vi driver nå på gult tiltaksnivå, men har et håp om at når smittetallene har gått ytterligere ned i vår kommune, vil vi kunne drifte på grønt nivå. Forskjellen på rødt og gult nivå er at på gult er alle elevene på skolen, men holder avstand til elever utenfor egen kohort. Forskjellen på gult og grønt nivå er at på grønt kan vi igjen tillate samlinger på tvers av kohorter. (Se lenke til trafikklysmodellen under)

Skolen tilbyr selvtesting av avgangselever for koronavirus hver uke fram til sommeren. Målet med testingen er at elever skal kunne være mest mulig til stede på skolen. Hvis vi tester mange, kan vi oppdage smitte tidlig og kan sette inn tiltak for å stanse et større utbrudd av covid-19 (koronavirus). Les mer om testingen her: Informasjon om jevnlig massetesting på skolen - Asker videregående skole (viken.no)

Trafikklysmodellen finnes her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-videregaende-skole/

Eksamen, standpunktkarakterer og karakterer i gjennomgående fag

Regjeringen har besluttet at heller ikke muntlige eksamener skal gjennomføres. Dette betyr at ingen elever trekkes ut til muntlig eksamen. Vi har derfor skjøvet på frist for føring av standpunktkarakter enda noen dager.

Følgende datoer for standpunktkarakterer:

12.06: Publisering av standpunktkarakterer for Vg3 og frist for hurtigklage Vg3

15.06: Publisering av standpunktkarakterer for Vg1 og Vg2

Klagefrist for alle karakterer er 10 dager etter at karakteren er blitt publisert i VIS. Se info om klagerutiner her: Klage på karakter - Akershus og Buskerud - Viken fylkeskommune. Merk at klagen skal sendes til askervgs@viken.no Det er kun anledning til å klage på standpunktkarakterer.

Skolesluttprogram i juni

Uke 24 og 25 får elevene et alternativt skolesluttprogram med ulike tema hver dag; Forberedelse til voksenlivet, folkehelse og livsmestring, sosiale aktiviteter for klassene, elevrådets sommerdag, bokinnlevering og arbeid med å ta backup og oppdateringer på datamaskinen.

Se flere detaljer om skolesluttprogrammet her: Skolesluttprogram - Asker videregående skole (viken.no).

Praktisk info

Det er viktig at alle leverer inn skolebøker før ferien. Bøker som ikke er levert før ferien, bli fakturert den enkelte. Selv om boka skulle dukke opp til høsten, må man betale hvis boka ikke er levert før sommerferien.

Viken fylkeskommune ber fremdeles alle om å unngå kollektivtransport for å minke trykket på skolebussene. Les mer her: Ønsker at færre tar skolebussen - Asker videregående skole (viken.no)

De som sykler til skolen, bes parkere syklene i skolegården, ikke bak skolebygget mot E18 (ved det gule huset). Vi opplever dessverre at sykkeltyver er på ferde i området.

Lærerstreik

Ingen ved Asker videregående skole er tatt ut i streik. Les om hvilke skoler som er berørt og hvilke konsekvenser streiken får for berørte skoler her: Varsler opptrapping av streik - Viken fylkeskommune

Foreldresamarbeid 

Det er avholdt tre digitale foreldremøter. Se her for foreldremøtet om skole-hjem-samarbeid i skolestarten: Samarbeid skole - hjem - Asker videregående skole (viken.no)

Se her for foreldremøtet om fagvalg: Fagvalg foreldremøte

Se her for foreldremøtet om eksamen, russ, smittevern og standpunktvurdering.

Foreldremøte Vg1 og Vg2 - digitalt - Asker videregående skole (viken.no)

Foreldremøte Vg3 - digitalt - Asker videregående skole (viken.no)

Siste møte i Skolens utvalg for dette skoleåret er 01. juni. SU tilsvarer FAU i grunnskolen og foresatte er representert med en representant. I tillegg sitter representanter for de ansatte og to fra ledelsen. Elevene skal være i flertall og sitter med representanter fra alle trinn. Agenda og referat fra møtene finnes her: SU-møter 

Viktige datoer 

Se skoleruta for viktige datoer: Skolerute for tidligere Akershus - Asker videregående skole (viken.no)

Merk viktige dager:

  • 18. juni: Avgangselevenes avslutningsseremoni
  • 22. juni: Siste skoledag før sommeren
  • 18. august: Første skoledag skoleåret 21/22
Til toppen