På besøk i Asker rådhus

I dag fikk elevene i faget Politikk og menneskerettigheter en dobbeltime om lokaldemokrati i rådhuset.

PoMe-klassen på besøk i rådhuset Aase Houge  

Klassen er snart ferdig med skoleåret og var så heldig å bli invitert til "lokaldemokratiets kjerne". Varaordfører Monica Bratlie fra Høyre fortalte hvordan Asker i dag er styrt politisk, om sammenslåingsprosessen mellom de tre kommunene i forkant, betydningen av et levende lokaldemokratiet, samt hvor viktig det er med nærhet mellom innbyggere og politikere.

Elevene deltok aktivt og hadde spørsmål, blant annet om Viken fylkeskommune, nærskoleprinsippet og kollektivtrafikken i kommunen. Lærer Aase var veldig fornøyd med den fine gjengen hun hadde med seg på besøk til rådhuset.

Til toppen