Privatister - informasjon til tidligere elever

Hvordan går du frem for å få nytt vitnemål

Tidligere elever som har tatt privatisteksamen:

  • Har du tatt privatisteksamen i Trøndelag eller Nordland fylke, må du komme til skolen med kompetansebeviset du har fått fra privatistkontoret
  • Alle andre fylker, holder det at du sender en epost til askervgs@viken.no med følgende info:
  1. Navn og fødselsdato
  2. Gjerne året du gikk ut av Asker vgs
  3. Hvilke privatisteksamen du har tatt og endringene du ønsker, for eksempel forbedring eller bytting av fag
  4. Om du vil hente papir vitnemålet her på skolen eller tilsendt via post (i så fall hvilken adresse vi skal bruke)
Til toppen