Skole-hjem-samarbeid

Invitasjon til digitale foreldremøter på Vg1 og Vg2.

  

Til foreldre og foresatte

Invitasjon til foreldremøter for Vg1 og Vg2

Vi viser til nyhetsbrevet sendt ut før skolestart og inviterer til foreldremøte for foresatte til elever i Vg1 og Vg2. Foreldremøtene gis bare digitalt pga smitteutbruddet ved skolen. Vi inviterer til møter i klasserommene når situasjonen tillater det.

Presentasjon Vg1 (PDF, 3 MB)

Vg1: 01.09 kl 18.00:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTgxNDEyMzctMzdhYS00YWU2LWJmM2QtNjFmYjRhOTIyODE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223d50ddd4-00a1-4ab7-9788-decf14a8728f%22%2c%22Oid%22%3a%224c84ce34-af38-4f42-92eb-8bdfa3278c53%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Presentasjon Vg2 (PDF, 2 MB)

Vg2: 01.09 kl 19.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWE2YTBkZmEtZjNmYS00YzMwLTk0YmEtNzNjMmFhYWYwYjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223d50ddd4-00a1-4ab7-9788-decf14a8728f%22%2c%22Oid%22%3a%224c84ce34-af38-4f42-92eb-8bdfa3278c53%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Onsdag 01. september

kl.18.00-19.30

Alle klasser. 1ida og 1idb får litt mer info på slutten av møtet

 

Onsdag 01. september

kl.19.30-20.30

Vg2

 

Aktuelle tema som vil bli berørt på møtet er følgende:

  • Skolens visjon og verdiord
  • Handlingsplan og satsingsområder
  • Vurderingsarbeid og karakterdempet oppstart
  • Fraværsreglement
  • Smittevern og koronatiltak
  • Elevenes læringsmiljø
  • Organisering og rutiner
  • Skole-hjem-samarbeid, informasjon og valg av foreldrerepresentant til SU

Foreldresamarbeid høsten 2021:

Fagvalg: Det vil bli foreldremøte med informasjon om fagvalget i november

Elevsamtaler: Elevsamtaler med kontaktlærer og foresatte avholdes i uke 43-46.

Vel møtt til foreldremøte på Asker videregående skole!

Til toppen