Smittevern og organisering av skoledagen

Asker videregående skole driftes på rødt tiltaksnivå. Slik organiserer vi skoledagen:
Vg1-elever i skolegården på første skoledag - Klikk for stort bildeSmittevernreglene følges! Anne-Grethe W. Gundersen  

Smittevernberedskap for skoledag på rødt nivå:

 • Alle grupper deles i to - halvparten på skolen og halvparten hjemme. Samme laginndeling som vi hadde forrige gang. Se elevsiden på teams.
 • Vurderinger går som oppsatt på vurderingsplanen. 
 • Smitteverntiltak som på gult nivå.
 • Ulike oppmøtedager for lagene slik:

 

NYTT Partallslag

NYTT Oddetallslag

Partallsuke

Mandag, tirsdag og onsdag

Torsdag og fredag

Oddetallsuke

Torsdag og fredag

Mandag, tirsdag og onsdag

 

Smittevernberedskap for skoledag på gult nivå: 

Avstandsregelen om minst en meter gjelder ikke i klasserommene, men i alle pauser, også til og fra skolen. Elever og ansatte med luftveissymptomer skal fremdeles ikke møte på skolen, men delta digitalt. Dette gjelder også ved evt karantene/ isolasjon. Se regler for digital undervisning under.

Udirs trafikklysmodell

Skolens konkrete tiltak

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 • Ingen skal møte på skolen med luftveissymptomer av noen form.
 • Ved påvist korona-smitte skal kontaktlærer og evt rektor varsles snarest mulig av foresatt eller elev som er over 18.
 • Hjemmeundervisning tilbys på teams
 1. God hygiene og forsterket renhold
 • Alle flater rengjøres minst en gang daglig.
 • Elevene spriter/ vasker hender ved inngang i skolebygget på starten av dagen samt ved bytte av rom, før måltider og etter toalettbesøk
 1. Kontaktreduserende tiltak:

 

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

 • Smittevernreglene skal følges til enhver tid mens man er på skolen.

 

Hele klasser / faggrupper regnes som en kohort* og ansatte kan veksle mellom kohorter*/klasser, men med avstand til elever hvis mulig

 • Det er ikke anledning til å besøke andres klasserom
 • Lærere påser at avstandskravet overholdes også ved individuell veiledning av elever
 • Alle skal være bevisste på hvem som er nærkontakter i løpet av en skoledag og ta ansvar for å begrense omgangen til disse personene (makkergrupper)

Unngå trengsel og store samlinger 

 • Det er ikke anledning til å oppholde seg i gangene.
 • Lunsjpausen avvikles i eget klasserom.
 • Begrenset bruk av bibliotek og kantine og kun til transport eller i undervisningssammenheng etter avtale med lærer
 • Det er ikke anledning til å bruke bokskapene. Oppbevar bøker hjemme og ta kun med det du vet du trenger for skoledagen.

Holde avstand i pauser/friminutt

 • Vg1 får ikke 5 minutters pauser, og blir ferdig med sine økter 5 minutter før de andre trinnene (dette for å unngå trengsel i gangene)
 • Vg2 og Vg3 avvikler sine 5 minutters- pauser inne i undervisningsrommet.  
 • Alle skal holde 1 meters avstand til andre utenfor klasserommet.

Dette gjelder for digital undervisning/ stengt skole:

 • Elever på hjemmeskole skal bruke plan for dagen og være pålogget teams på felles oppstart og avslutning av timen så sant ikke annet er avtalt med lærer.
 • Elevene må møte presis til timene og være aktive i opplæringen, (for eksempel svare muntlig på spørsmål og i chat når lærerne spør om dette).
 • Læreren legger til rette for at makkergruppene kan hjelpe hverandre og samarbeide.
 • Elever som er fraværende, melder fra til kontaktlærer og faglærer. Egenmelding må leveres for elever som er over 18 år eller fra foresatt for elever som er under 18 år.
Til toppen