Sommerhilsen i årets siste nyhetsbrev

Rektor ønsker elever, foresatte og ansatte god sommer!

Solbriller på sandstrand, sett forfra, hav og himmel i bakgrunnen - Klikk for stort bilde Ethan Robertson, Unsplash   

  

Skoleåret er straks historie og jeg vil takke alle for et vel gjennomført skoleår til tross for at også dette året har vært preget av pandemi. «Sammen skaper vi kompetanse for fremtiden» er skolens visjon og vi skaper kompetanse gjennom å fokusere på miljø, mestring og muligheter. Visjonen og verdiene våre har vært levende i skolehverdagen også dette spesielle skoleåret. Jeg vil trekke fram noen høydepunkter med bilder og lenker fra de ulike begivenhetene. 

Muligheter

I år har det vært viktig å gripe mulighetene til læring innenfor rammene der og da. Vi grep muligheten til å arrangere en vanlig skolestart og valgdebatt med samlinger i gymsalen før vi fikk et smitteutbrudd som endte med massetesting av hele skolen og delvis nedstenging i flere perioder utover høsten og vinteren.  

Koronatesting i skolegården Cathrine Kittilsen Zandjani      

På grunn av pandemien, har flere enn normalt hatt utfordringer med å henge med i fag. Derfor satte vi i gang mange tiltak for å hjelpe med å tette faglige hull. En takk til alle som har benyttet disse mulighetene og deltatt på matematikkettermiddag eller ekstra undervisnings- og vurderingsmuligheter. Flere arrangementer har vi også gjennomført digitalt. Vi har lært mye av å måtte gjøre ting på nye måter. På det digitale elevrådsseminaret gikk elevrådsrepresentantene i break out-rooms for å diskutere sosiale tiltak man kan gjøre i en klasse slik at alle blir inkludert.

Mestring

Alle elever skal oppleve mestring på sitt nivå. For å kunne lære, må vi trives. Derfor er også sosial mestring viktig. Dette skoleåret har derfor elevrådet vært pådrivere til å sette fokus på psykisk helse. Vi markerte psykisk helse uke og rosadag for å støtte kreftsaken på høsten. Nå i juni har vi markert pride. Slike markeringer er viktige for å understreke at du er god nok akkurat som du er og at du har en plass i fellesskapet og elevmiljøet. 

 Rosa-markering Anders Grønning    

På Asker videregående skole er det et mål at elevene skal oppleve læringslyst og gleden av å mestre noe faglig hver dag. Noen prestasjoner synes ikke så godt i elevfellesskapet, men er en seier for deg som har jobbet hardt og nådd dine egne mål.  Andre prestasjoner er mer synlig for alle. I vårsemesteret deltok noen elever til finalen i den internasjonale språkkonkurransen, friluftsliv dro på snøhuletur og opplevde mestring ved å få overnatte i selvlaget snøhule. Andre elever utfordret gamingferdighetene sine i Super Smash Ultimate turnering i skolens Teknolab, besøkte Jødisk museum og Sagene arbeidermuseum eller reiste på geofagsekskursjon til Fjærland. Alle disse eksemplene viser både læringsglede, motivasjon og mestringsopplevelser.  

Miljø

På Asker vgs er det høy trivsel og et godt miljø. Det har det vært i år også, selv om pandemien preget store deler av starten på skoleåret. Takket være et godt skolemiljø bygget opp rundt makkergrupper, fadderordninger og tett oppfølging av faglærere og kontaktlærere, har det likevel vært mulig å ta vare på samholdet i klassen og elevmiljøet.  

 To mannlige elever holder opp oppgavene sine. - Klikk for stort bildeTo av guttene gikk kreativt til verks med å lage kart og tegning Anne-Marie Torp  

Elevrådet har bidratt med flere samlende arrangementer for hele skolen. Vi husker Halloween-konkurransen, nissegrøt i kantina og markering av Valentine i klassene. I år som i fjor vant elevrådet prisen for Vikens beste elevråd i vårt område nettopp fordi elevrådet er en sterk pådriver til å styrke skolemiljøet vårt. Revyen var også en suksess med sekser på terningen fra Budstikka og godt teamarbeid fra alle elevene som bidro enten til selve arrangementet eller som publikum og heiagjeng.

To elever tar mot en pris fra kvinnelig prisutdeler - Klikk for stort bildePåtroppende elevråd-leder Felix Krogvold tar mot prisen på vegne av skolens elevråd Sissel Espeland Gripsrud   Det ble full uttelling hos Budstikkas anmelder etter premieren Tommy Aashildrød   

Da krigen i Ukraina brøt ut i februar viste elevenes solidaritet med det ukrainske folket ved å kle seg i gult og blått. I mai ble russefeiringen ikke bare tema på skolen, men en sak som ble diskutert i nasjonale medier. Russen hadde en tydelig stemme for en inkluderende russefeiring både i kommunen og i media. Askers russepresident og presidenten for hovedstyret i Oslo og Akershus som også er askerelev, bidro til å løfte fram viktige syn på russefeiringen. Det lover godt for kommende kull når dere skal skape en russefeiring som er for alle og som tar utgangspunkt i gode vennskap, skoleidentitet og hva dere ungdommer selv vil, istedenfor at markedskreftene får bestemme.

På tampen....

Nå er skoleåret slutt og med det ender også tiden for 1ida og 1idb på Asker videregående skole. Vi beholder idrettsfag i Vg3 neste skoleår og 04-kullet blir siste kull som går på programområdet for idrettsfag ved Asker videregående skole. Vi håper og tror at den spreke, livlige og engasjerte elevgruppen fra 1ida og 1idb vil være med på å etablere idrettsfagstilbudet på Bleiker videregående skole som et minst like godt tilbud som vi har hatt på Asker videregående skole. Der får elevene også boltre seg med flotte nye idrettsfasiliteter som vi vet de vil utnytte på best mulig måte. De tar også med seg lærerne fra Asker vgs. Vi kommer til å savne hele gjengen. Idrettsfag ble ønsket lykke til med applaus og klemmer i gymsalssamlingen siste skoledag. Idrettsfags historie

Kajakktur i Oslofjorden - Klikk for stort bildeKajakktur i Oslofjorden Dag Nastad   

Nå på slutten av skoleåret, minner jeg om at karakterene blir synlige i VIS den 17. juni og både elever og foresatte til elever som ikke er 18 kan se karakterene under historikk i menyen. I sommerferien er det ikke skole og lekser, men jeg oppfordrer dere likevel til å holde hode, kropp og sjel i aktivitet. Joanna i biblioteket har laget videoer og bok-tips som jeg anbefaler dere å utforske. Du kan også gå på festival med elevrabatt fra Bizzy. Ta med en klassekamerat og opplev musikk og kultur i nærområdet vårt.

Trenger du å repetere noe eller vil du ha en mykere skolestart? Da oppfordrer jeg deg til å melde deg på introdagene, enten som deltaker eller veileder for de nye elevene som begynner til høsten. Hvis du deltar, får du både en attest og noen fine dager med medelever og lærere i august. Du får også mulighet til å møte den nye miljøarbeideren vår, Tarje Risbøl som begynner til skolestart. Tommy blir ut august for å sette Tarje inn i "alt og alle" (som Tommy pleier å si...)

Uansett hva du velger å bruke sommerdagene på, håper jeg du får en fin ferie. Til dere som reiser på utveksling eller bytter skole, ønsker jeg lykke til! Til alle dere andre - vel møtt til nytt skoleår og en spennende ny skolestart med tverrfaglige prosjektdager der du skal få lære mer om fornybar energi.

Alle vi som jobber ved Asker videregående skole ønsker god sommerferie og gleder oss til vi sees igjen den 17. august.  

Sommerhilsen fra rektor Cathrine Kittilsen Zandjani  

 

Til toppen