Tid for elevsamtaler

Mellom høstferie og juleferie inviterer kontaktlærer til elevsamtale med foresatte for elever under 18. Mellom vinterferie og påske avvikler vi elevsamtaler med kontaktlærer. Elevsamtalen skal fremme læring og utvikling. Les her om hvordan vi gjennomfører elevsamtalene på vår skole. 

Livshjulet Cathrine K. Zandjani

   

Elevsamtalen følger følgende progresjon gjennom året på Asker vgs:

  • August – Oppstartsamtale uten foresatte. Målet er å bli kjent og utveksle informasjon 
  • November – Egenvurderingssamtalen om faglig utvikling/egenvurdering/sette mål
  • Andre termin – Oppfølging av egenvurderingssamtalen fra november og livshjul

Elevsamtale om elevens hverdag for å sikre balanse mellom skole og fritid. Hva vil vi med livshjulet?

Mål for samtalen på høsten er:

  • at eleven selv vurderer egen faglige utvikling og setter seg mål for skoleåret 
  • at eleven snakker med kontaktlærer og foresatt om egne styrker og utviklingsområder
  • at kontaktlærer får informasjon som gjør det lettere for lærerne å følge opp eleven

Mål for samtalen på våren er:

  • at eleven selv vurderer de forskjellige områdene i livet sitt som kan ha en påvirkning på skolearbeidet og blir bevisst på grep han/ hun kan ta for å ha balanse i egen hverdag
  • at eleven snakker med kontaktlærer om hva som løfter og motiverer og hva som kanskje er utfordrende for på den måten å prioritere når det gjelder skolearbeidet fram mot standpunktvurdering
  • at kontaktlærer får informasjon som gjør det lettere for lærerne å følge opp eleven (det hele mennesket/ livsmestring) og hjelpe eleven enten til å hjelpe seg selv eller evt henvise videre til elevtjeneste/ helsetjeneste