Tur til Fjærland med Geofag 1 og 2

Ekskursjonen var et samarbeid med Norsk Bremuseum og Asker videregående skoles geofagslærere Bent Alkan og Fredrik A. Ravik.

Geofag 1 hadde fokus på geomorfologi og glasiologi, altså vekt på landformer dannet av isbreer, mens geofag 2 fokuserte i tillegg på klimaendringer og hvordan disse påvirker breers utbredelse. Man konsentrerer seg om å styrke elevenes kompetanse i felt og gir dem mulighet til observasjon av ulike geoforhold innlært i klasserommet.

Dag 1 gikk med på faglig fordyping på bremuseet der ulike glasiologiske, geologiske og klimatiske tema ble belyst gjennom en rekke modeller, film og interaktive oppgaver.

Deretter var det tur med buss opp gjennom to dalsystemer med ulike stopp der elevene fikk anledning til å tolke landskapsformene.

Hele dag 2 gikk med til en relativt krevende tur, over 1000 høydemetre opp til Flatbreen, den nedre delen av Supphellebreen som er en utløper (dalbre) fra Norges største platåbre; Jostedalsbreen.

Her fikk eleven ta en isbre i nærmere øyesyn samt studere de landformer den lager.

Til toppen