Verdensdagen for psykisk helse

Elevrådet ved Asker vgs markerer verdensdagen for psykisk helse med en hel uke med fokus på psykisk helse i uke 39.  

Psykisk helse-komité serverer te Anne-Grethe W. Gundersen  

Kontaktlærere vil bruke flere ressurser i klassens time for å arbeide med ulike tema innenfor psykisk helse. Elevrådets Psykisk helse-komité markerer verdensdagen for psykisk helse i kantina og med teservering mandag morgen i vestibylen.  Det serveres grøt og saft torsdag morgen.

Uken avsluttes med at elevrådsrepresentantene sørger for at klassen samles og gjør noe hyggelig i klasserommet i storefri på fredagen.

Verdensdagen for psykisk helse  

Mål for uken:

  • Alle elever har fått innblikk i ett av temaene 
  • Alle elever har lært noe om psykisk helse 
  • Alle elever har kunnskap om hvor de kan søke hjelp 
  • Psykisk helse er markert i kantina gjennom hele uka 

Ressurser 
For skoler og barnehager - Verdensdagen for Psykisk Helse  
Psykisk helsehjelp for barn og unge - helsenorge.no 
The Human Aspect 
Weedensenteret 

Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet i 1992 da World Federation for Mental Health (WFMH) satte 10. oktober som en dag for å fremme kunnskap og bevissthet om psykisk helse i hele verden. Dagen markeres i mer enn 150 land på ulike måter.

I Norge er Verdensdagen den største kampanjen for psykisk folkehelse, og blir markert av skoler, kommuner, bedrifter og lokale organisasjoner over hele landet. I 2020 var det mer enn 2200 markeringer fra Svalbard til Lindesnes.

Mental Helse har siden 2002 koordinert kampanjen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Målet er å øke kunnskap, fremme gode levevaner og gjøre det like lett å snakke om vår psykiske helse som vår fysiske helse.

Årets kampanje: Livet under og etter en pandemi

Verdensdagen for psykisk helse    

Til toppen