Eksamen våren 2021

  • Alle skriftlige, muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever og deltakere i voksenopplæring. 
  • Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021 gjennomfører eksamen sammen med privatistene.

 

Se mer informasjon fra Udir.

Til toppen