Skal du søke skoleplass?

Asker  vgs. inviterer til digital omvisning for 10-klassinger og foresatte. Velkommen til å søke hos oss!Halloween Asker vgs  

Se opptak fra «Åpen kveld» for foresatte 27. januar

  • Teamsmøtet starter med en generell innledning på ca. 15–20 minutter. Her vil dere få møte rektor, studieleder, avdelingsledere m.fl. I løpet av innledningen får dere en smakebit på hvordan «Askereleven» har det på videregående skole, både faglig og sosialt. 
    Digital stand studiespesialiering       Digital stand idrettsfag

"Åpen dag" digitalt for elever på 10. trinn: 

Til toppen