Til nye elever: Husk å aktivere din Viken-bruker

Bruk brukernavn og aktiveringskode du har fått på SMS. Se hvordan du aktiverer Viken-brukeren din.

Miljøarbeider Tommy

Vår miljøarbeider heter Tommy Aashildrød. Han har som formål å skape trygghet og trivsel hos elevene. Tommy er på skolen hver dag. 

Tommy miljøarbeider Anne-Grethe W. Gundersen    

Hva gjør miljøarbeideren?

Miljøarbeider Tommy jobber for at alle elever skal trives og ha en god skolehverdag. Dette gjør han ved å være synlig i skolemiljøet og ved å være lett tilgjengelig for alle på skolen. Målet er at så mange elever som mulig skal fullføre videregående skole, og med et så godt resultat som mulig. 

Hva kan du snakke med miljøarbeideren om?

Tommy miljøarbeider Anne-Grethe W. Gundersen

Har du bekymringer selv, eller bekymrer du deg for andre? Mangler du motivasjon? Av og til kan det være godt å snakke med noen om det som ikke er helt greit, og som påvirker hverdagen og skolegangen

Tommy ønsker å ta ungdom på alvor, lage relasjoner og jobbe ansikt til ansikt med elevene våre. Å ta kontakt med miljøarbeider skal være et «lavterskeltilbud», Tommy skal ikke bedømme noen faglig, men være et bindeledd mellom elever og lærere. Han ønsker at elevene skal si ifra når det er noe og ingenting er for lite eller teit å ta opp. Noe av det viktigste synes han, er å ha respekt for hverandre selv om man er uenig.

Om du trenger hjelp ut over det vi kan gi på skolen, vil miljøarbeideren gi deg råd om hvem du kan oppsøke eller bli henvist til.

Miljøarbeideren har taushetsplikt, og du får ikke fravær for tiden du snakker med han. 

Om du trenger hjelp ut over det vi kan gi på skolen, vil miljøarbeideren gi deg råd om hvem du kan oppsøke eller bli henvist til.

Tommy samarbeider med elevrådet, rådgivere og helsesykepleier for å få i gang miljø- og trivselskapende tiltak utover i skoleåret. Hvis du har forslag til noe positivt man kan gjøre for skolemiljøet, så ikke nøl med å ta kontakt.

Hvor og når kan du kontakte miljøarbeideren?

Hvor finner du Tommy? Mye rundt på skolen, i kantinen, i biblioteket og i gangene. Men han har også et kontor -  i første etasje forbi resepsjonen, inn gangen og  til høyre. 

Kom innom kontoret, eller send en SMS (mobil 97729625) eller e-post (tommyaa@viken.no), så kan dere avtale tid. Tommy er tilgjengelig hver dag hele uken. NB! Ikke send sensitive personopplysninger på SMS/e-post.

Se også  

Til toppen