Til nye elever: Husk å aktivere din Viken-bruker

Bruk brukernavn og aktiveringskode du har fått på SMS. Se hvordan du aktiverer Viken-brukeren din.

Rådgivertjenesten

Kari Anne og Beate er skolens veiledere som hjelper deg med å legge til rette for at du får en meningsfull skolehverdag. De bistår deg med å planlegge videre utdanning og fremtidig yrkesvalg. Du kan også ta opp personlige og sosialpedagogiske spørsmål.

Beate og Kari Anne er våre rådgivere - Klikk for stort bildeBeate og Kari Anne er våre rådgivere Anne-Grethe W. Gundersen   

Hva vi kan hjelpe deg med

Sosialpedagogisk rådgiver

Kari Anne Ulset er sosial-pedagogiske rådgiver. Hun hjelper elever som har spesielle faglige, personlige og/eller sosiale utfordringer i det å finne seg til rette i den videregående opplæring, gir veiledning, oppfølging og hjelp. Ved behov for spesiell tilrettelegging og/eller ekstra støtte, planlegges tiltak og oppfølging av disse.  

Rådgiver kan hjelpe eleven med å kartlegge utfordringene og omfanget av dem, på hvilken måte skolen kan bidra og formidle kontakt med de rette hjelpeinstansene, dersom det er behov for det.

Sosialpedagogisk rådgivningstjeneste samarbeider blant annet med pedagogisk-psykologisk tjeneste, oppfølgingstjenesten og skolehelsetjenesten.

Tilrettelegging
Ekstra hjelp og støtte i vanlig klasse, fordeling av skoleløpet over 4 år, mulighet for å forsere fag.

Temaer du kan ta opp med rådgiver:

 • når du ikke trives
 • når du føler deg deprimert
 • når du sliter med rusproblematikk
 • når du har forskjellige personlige og psykiske problemer
 • når du har opplevd sorg
 • når du har en vanskelig hjemmesituasjon
 • når du har sosiale vansker
 • når du er lei av skolen
 • når du opplever mobbing eller rasisme
 • når du opplever voldsproblematikk

Karriereveileder

Karriereveileder Beate Hallgrens oppgave er å gi informasjon om offentlige og private utdanningsmuligheter og yrkesmuligheter, hvilke krav som stilles til forskjellige utdanninger og yrker, søknadsfrister, etc. 

Det er viktig å følge med på informasjonen som blir lagt ut i Teams. Det blir fortløpende lagt ut oppdatert informasjon om både videregående utdanning og høyere utdanning og besøk av høgskoler og universiteter. I løpet av Vg3 skal alle elevene også ut på utdanningsmesser, og det blir muligheter for besøk bl.a. på Universitetet i Oslo og OsloMet.

Vg1-elevene står overfor viktige valg i januar / februar når fagvalget for neste år skal gjøres. Det er viktig at man tenker gjennom hva slags utdanning man kunne tenke seg, for deretter å undersøke om det, for eksempel, kreves spesielle fagkombinasjoner for å komme inn på den aktuelle utdanningen.

Hvor finner du oss?

 • Sosialpedagogisk rådgiver: Kari Anne Ulset holder i 1. etasje, inn i gangen til høyre for resepsjonen.
 • Karriereveileder: Beate Hallgren holder til samme plass.

Se også

Til toppen