Til nye elever: Husk å aktivere din Viken-bruker

Bruk brukernavn og aktiveringskode du har fått på SMS. Se hvordan du aktiverer Viken-brukeren din.

Helsetjenesten

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om din helse og trivsel. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser.  Du får ikke fravær ved besøk hos helsesykepleier eller skolepsykolog. Både helsesykepleier og skolepsykolog har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten - Klikk for stort bildeSkolehelsetjenesten Pixabay    

Du kan snakke med oss om 

 • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner 
 • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager 
 • søvnvansker, ernæring 
 • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter 
 • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker 
 • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt 
 • rusmidler, røyk/snus 

Helsesykepleier 

Tone Lise Jakobsen er tilgjengelig hver dag fra kl 08.00–15.00. Du trenger ikke bestille time, bare stikk innom eller ta kontakt.

Kontakt

Psykolog 

Kristina Holmen Baltzersen er på skolen hver fredag kl. 08.00–15.00. Hun tilbyr 1–3 samtaler til elever ved skolen, og samarbeider også tett med helsesykepleier.

Timebestilling
Elever som ønsker samtale med psykolog kan ta kontakt direkte på mail eller tekstmelding. Helsesykepleier, rådgiver eller kontaktlærer kan også videreformidle forespørsel om samtale. Psykologen setter selv opp avtaler og informerer om tidspunkt direkte til elevene. Nye avtaler gjøres direkte mellom eleven og psykologen.

Kontakt

Skolehelsetjenesten

 • Time hos helsesykepleier og skolepsykolog regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
 • Tilbudet er gratis. 
 • Helsesykepleier og skolepsykolog har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Helsestasjon for ungdom 

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom.      

 • Adresse: Skysstasjon 11, inngang A, 3. etasje (v/Rema)
 • Tlf.:  66 90 95 00

Åpningstider:

 • Tirsdag kl. 15.00–19.30
 • Onsdag kl. 15.00–17.00 (bare gutter)
 • Torsdag kl. 15.00–19.30

Se også  

Til toppen