Utlån av lærebøker

Det er bibliotekarene som er ansvarlige for ordningen med lærebøker, både i bokform og i digital versjon.

Gymsalen blir full når lærebøkene innleveres - Klikk for stort bildeGymsalen blir full når lærebøkene innleveres Anders Grønning  

Elevene får utdelt lærebøker klassevis i gymsalen rett etter skolestart. Alle får også utdelt kalkulator og kompass (idrettselever) som lånes ut for hele skoleløpet. 

Høsten 2020 vil det bli digitale lærebøker for Vg1, med unntak av bøker i matematikk. Det kommer nærmere info om tilgang og opplæring. 

Viken fylkeskommune har utarbeidet en felles avtale for lån av læremidler. Denne må underskrives før utlån kan skje.