Idrettsfag på Asker videregående skole

Historien til idrettsfagstilbudet ved Asker videregående skole

Historien til idrettsfagstilbudet på Asker videregående skole begynner med Reform 94

Utdanningsprogram for idrettsfag etableres som et nytt utdanningsprogram i videregående skole. Programmet er treårig og gir generell studiekompetanse og Asker videregående har allerede lang tradisjon med å ha idrettsaktive elever som kombinerer toppidrettsutøvelse med skolegang.

Historien med idrettslinje på Asker starter først i 1999

I 1999 gjøres det et politisk vedtak om at skolen skal bygges ut og moderniseres for å kunne ta imot flere elever og et nytt studietilbud. Bygge- og ombyggingsarbeider starter i 2000 og i 2002 står nybygget ferdig. Det vi i dag kaller E-bygget koples på bygget fra 1955 med broer og elevene får ny kantine, nytt auditorium og nye klasse- og grupperom som i dag er TO-avdelingens lokaler.

Studieretning for idrettsfag starter opp med en grunnkursklasse i 2004. Dette var det samme året som man startet forsøk med bærbare PC’er for lærere og grunnkurselever. Samme år tar man også i bruk Læringsplattformen It’s learning. Henning Øde blir ansatt som leder for avdelingen som består av lærere som underviser i kroppsøving og som har utdanningen sin fra idrettshøyskolen.

I 2005 blir elevtallet utvidet og vi får idrett på alle trinn. Skolens samarbeid med Asker Fotball herrer starter med tilrettelegging for skole og treningsøkter i skoletiden for 10 elever som har kommet inn på dette nye organiserte tilbudet.

I 2006 innføres Kunnskapsløftet. Nye læreplaner tas i bruk på Vg1. Allmennfag heter nå Studiespesialiserende utdanningsprogram og idrettslinja heter programområde for idrettsfag. Rektor Knut Jore oppfører en boblehall fra Hallmaker i samarbeid med Akershus fylkeskommune. Med denne blir det mulig for idrettselevene å spille håndball og andre ballidretter på store flater. Knut Jore slutter til sommeren og ny rektor, Wenche E. Hanevik, tiltrer 1. oktober. Lærerne May Christoffersen og Lars Martin Myhre har i denne perioden sin storhetstid ute i skogen med å sette ut og samle inn orienteringsposter. Henning Øde som avdelingsleder gjør en knallansettelse og sikrer seg to dyktige lærere; Stian Krossen og Øyvind Albinussen med verdifull erfaring fra idrettsfag på Fauske.

Denne perioden skal huskes som idrettsfags glansdager.  Tilbudet vokser og utvikler seg fram til slik utdanningstilbudet er i dag, på sitt aller beste. Idrettsfag etablerer gode rutiner med å ta med elevene på kompetansegivende turer med sykkeltur og skitur i Vg1, kanotur og alpinttur i Vg2 og den beryktede snøhuleturen i Vg3. I denne perioden blomstrer også friluftsliv programfag opp. Lærere som Gunn Dalebø, Ine-Lill Hjelm Gabrielsen, Hallgeir Ous, Ida Flatner og Ellen Dahl er sammen med de tidligere nevnte viktige eksperter. Vi husker fantastiske turer over Besseggen, rappellering i Asdøljuvet og friluftsliv nede i trange grotter. Etter hvert sover man i hengekøye med Kristin Ulven Jørgensen og lærer om sporløs ferdsel og tilberedelse av mat av Dag og Mone Nastad, Mari Eik og Tore Lium.

I 2015-16 setter Akershus fylkeskommune i gang et stort arbeid med skolestrukturen i fylket fram mot 2020. For Asker videregående skoles del utredes samlokalisering og eventuell sammenslåing med Bleiker videregående skole. Lærerorganisasjonene, ledelse og elever protesterer mot sammenslåing med Bleiker.

Høsten 2016 overtar Cathrine Kittilsen Zandjani som rektor. Beslutningen om at Bleiker videregående skole og Asker videregående skole ikke skal slås sammen eller samlokaliseres formidles fra skoleeier like etter at Zandjani overtar som rektor. Det kjennes som en seier for Asker videregående skole, men det er også med stor sorg lærere, elever og andre støttespillere mottar budskapet om at idrettsfag skal legges ned på Asker videregående skole og flyttes til Bleiker videregående skole. 

På slutten av skoleåret 16-17 overtar Stian Krossen som avdelingsleder for idrettsfag. I perioden fram til i dag sikrer Stian Krossen et godt samarbeid med Bleiker, samhold i avdelingen og fortsatt verdiskaping og utvikling. I denne perioden blir også mange dyktige lærere rekruttert. Tidligere elever fra idrettslinjas glansdager; Magnus Midtvedt, Aurora Thuve og Kristian Bjørgo bidrar som dyktige, unge lærere med talenter og ferdigheter både i det rent faglige og det relasjonelle overfor elever og kolleger.

Andre lærere som bidrar svært positivt; Martin Tveten ansettes og bidrar med sin fotballekspertise og Christian Nilsen rekrutteres inn fra Persbråten. Sammen med Joakim Wiig og Vegard Tho og de andre i avdelingen gjør lærerne en fantastisk innsats i å bidra til elevenes læring og utvikling både faglig og sosialt. Lærergjengen takler også koronarestriksjoner på idrettsturene og fronter avstandskrav overfor elevene både i klasserommet, på turer og når elevene er samlet utenom undervisningen. I tillegg bidrar vikarer som Even Omholdt, Solveig Magnadottir og Anne Nordaunet. 

Vinteren 2021 og våren 2022 tar utbyggingen i Risengasonen endelig form. Bleiker videregående skoles nye signalbygg står klart. Leikvoll C åpnes med ny håndballflate og tribuneanlegg som hele Asker kommune har lengtet etter siden Leikvoll ble bygget med et budsjett som gjorde at man måtte kutte tribuneløsningene. Varner Arena tas i bruk og askerbøringene ifører seg oransje skjerf og går mann av huse for å se hjemmekampen og heie på laget sitt. Kanskje er det dette som gjør at søkningen til idrettsfag på Bleiker blir svært høy. Mer sannsynlig er grunnen til den høye søkningen at askerungdommene kjenner til det som er bygget opp igjennom mange år på idrettsfag ved Asker videregående skole og de vet at de får et tilbud som er helt unikt og som vil bidra til varig bevegelsesglede.

Nå starter et nytt kapittel for idrettsfag for de unge askerbøringene på Bleiker videregående skole og elever og ansatte ved Asker videregående skole heier på tilbudet fra vårt hjørne av Asker kommune – eller kårner som det heter på fotballspråket. Og som alle vet - når vi heier fra kårner - da blir det mål!