Helsefremmende skole

God helse er viktig for at så mange elever som mulig skal fullføre videregående opplæring og bestå med best mulig resultat. Asker videregående skole er en helsefremmende skole hvor vi legger vekt på miljø, mestring og muligheter for alle elever.

Hva er helsefremmende skole? 

Helsefremmende skoler er et av flere tiltak som Viken fylkeskommune har for å styrke den videregående opplæringen. Elever bør være uthvilte, mette og i god fysisk og psykisk form for å kunne møte skolehverdagen, og de ansatte trenger god fysisk og psykisk helse for å ta seg av elevene og alle oppgaver som skal gjøres på skolen.

Hvorfor satser vi på helsefremmende skole?

Alle elever har etter opplæringsloven § 9A rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende for vårt arbeid.

Hvordan merker jeg at jeg går på en helsefremmende skole? 

Skolestart

Vi har et eget skolestartprogram som gir deg en myk oppstart og lar deg bli kjent med lærere, medelever og fagene du skal ha i år på Asker vgs. Første skoledag får du en makkergruppe på fire elever i klassen og disse holder sammen til etter høstferien.

Skolemat

Skolens kantine serverer enkel mat til en rimelig penge. I tillegg serverer helsesykepleier og miljøarbeider havregrøt til elevene torsdag morgen i perioden mellom høstferien og påske.

Helsefremmende aktiviteter

Kunnskap om helse Elever skal ha kunnskaper om hva vi gjør for å skape et godt og trygt skolemiljø for alle og hva vi gjør dersom noen ikke har det godt og trygt på skolen. Skolen informerer og samarbeider forebyggende med foreldre/foresatte. Vi setter fysisk og psykisk helse på agendaen både i fag og i klassens time og sørger for et tett samarbeid med elevrådet.

Helseambassadører Elevrådet har flere komiteer som jobber for å fremme fysisk og psykisk helse på skolen. Av disse kan særlig nevnes psykisk helse-komiteen og sosiale dager- komiteen som sørger for å markere dager som verdensdagen for psykisk helse og andre tradisjoner som valentine, jul og påske på en måte som inkluderer alle elever.

Rusfri skole

Vi jobber med holdningskampanjer, casearbeid og informasjonsforedrag i klassene og på trinnene slik at elevene får sunne og gode holdninger til rus.

Klassemiljø

Alle klasser gjennomfører faste klasseaktiviteter som sosiale samlinger, lunsj, musikkfredag, felles juleforberedelser, klassesammenkomster og liknende. Det er elevrådsrepresentantenes oppgave å samarbeide med kontaktlærer om å sørge for å gjennomføre slike aktiviteter på en god måte. Klassene lager også sine egne klasseregler. Vi sitter i makkergrupper i alle fag og sørger på denne måten for å skape trygge rammer for alle elevers læringsarbeid.

Til toppen