Psykisk helse

På Asker videregående skole legger vi vekt på et godt psykososialt miljø for at elevene skal oppleve trygghet, tilhørighet og motivasjon. 

Psykisk helse komite 

Elevrådets psykisk helse-komité er ansvarlig for bedringen av det psykososiale miljøet på skolen hvor hovedformålet er å bedre elevenes psykiske helse og den sosiale situasjonen på skolen. Komiteen skal samarbeide med SOS Barnebyer og skolens helsetilbud ved samarbeid med helsesykepleier og skolepsykolog. Komiteen ledes av lederen for psykisk helse- komiteen og har ingen begrensninger på antall medlemmer. 

Til toppen