Tidligere universitetsskole, nå en del av universitetets samarbeidsskoler.

Asker videregående skole var universitetsskole for Universitetet i Oslo (UiO) i flere år fram til 2019. Deretter gikk skolen over til å bli senior samarbeidsskole om praksis- og masterstudenter ved UiO innenfor definerte områder.

Hvorfor samarbeider vi med UiO?

Målet med samarbeidet er å ta imot studenter i praksis og sørge for at disse gir skolens elever god opplæring gjennom praksisen de har hos oss.

  • heve kvaliteten i skolen ved å lære av studenter under utdanning. Disse har kunnskap om den aller nyeste forskningen innenfor fag og pedagogikk og dette er nyttig kompetanseheving for våre lærere
  • videreutvikle skolens praksis gjennom å inkludere studentene i profesjonsutviklingen vi satser på
  • styrke dialogen mellom universitets- og høyskolesektoren og skolen

På hvilke fagområder samarbeider vi?

Asker videregående skole ønsker å samarbeide/samarbeider med forskere og masterstudenter ved UiO om ulike prosjekter, eksempelvis det tverrfaglige prosjektet «bærekraftig endringsprosjekt» som elevene jobber med i Vg1 der de lærer om CO2-avtrykk i naturfag, klimautfordringer i geografi og jobber i samfunnsfag og norsk med å dokumentere valg de tar i egne liv for å leve mer bærekraftig.

Hva betyr dette for elevene?

Hvilke elever drar nytte av dette? Elevene lærer å se koplinger mellom flere fag og de bruker kunnskapen i flere fag slik at de oppnår dybdelæring og øker sin samlede kompetanse om det tverrfaglige emnet bærekraftig utvikling.

Hvilke positive effekter har man sett tidligere?

Elevene opplever at prosjektet gjør fagets innhold relevant og nært deres eget liv og de får prøve ut kunnskapen i praksis.

 

 

Til toppen