Samarbeid skole - hjem

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er viktig for å legge til rette for læring og trivsel.

To kvinner som samarbeider ved en PC - Klikk for stort bilde Cowomen/Unsplash  

Asker videregående skole ønsker en åpen dialog med foreldre/foresatte. Vi vet at det er viktig med et samarbeid hjem/skole for å fremme elevenes læring, og inviterer gjerne foreldre til å komme med tilbakemeldinger til skolen på maildresse: askervgs@viken.no

Visma InSchool (VIS)

VIS er et nytt skoleadministrativt system som blir innført i Viken i 2020. Asker vgs. har vært pilotskole fra 2019. Eleven logger seg inn med Feide-kontoen sin. Målet med VIS er å møte de videregående skolenes framtidige behov ved å

  • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen
  • legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet
  • digitalisere framtidens skoleadministrasjon – og gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt
  • redusere tid som brukes til administrativt arbeid og frigjøre tid til pedagogiske aktiviteter
  • gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på

Kontaktlærer

Alle elever er knyttet til en kontaktlærer. Kontaktlærer tar gjerne imot henvendelser fra foreldre/foresatte og svarer på spørsmål som gjelder skole og skolegang. I tilfelle der skolen har behov for kontakt med hjemmet, er det viktig at skolen har korrekt kontaktinformasjon. Denne gis på kontaktskjema som fylles ut ved skolestart av eleven selv.

Foreldremøter

På grunn av koronasituasjonen, vil vi ikke gjennomføre foreldremøter med fysisk oppmøte denne høsten. Se presentasjon av rektor Cathrine Zandjani. Relevant info for alle trinn.

 

Digitalt foreldremøte som pdf-fil (PDF, 3 MB)


November
Foreldremøte for Vg1 og Vg2-foreldre med hovedvekt på orientering om elevenes fagvalg og fordypning i Vg2/3.

Våren
Foreldremøte for Vg3-foreldre med fokus på eksamen og russetid.

Samtaler med kontaktlærer

Foreldre til ikke-myndige elever på Vg1 og Vg2 har rett til en planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer om hvordan eleven arbeider til daglig og elevenes kompetanse i fagene. Eleven har rett til å være med i samtalen. Det blir invitert til slik samtale i perioden uke 45-47.

 Foreldre til ikke-myndige elever skal muntlig eller skriftlig få:

  1. varsel om elevens fravær (Regler for tilstedeværelse)
  2. varsling dersom det ikke er grunnlag for vurdering i fag, orden og atferd eller fare for at eleven kan få karakteren Nokså godt eller Lite godt i orden eller atferd. 

Informasjon om fagvalg for Vg1-klassene

Se informasjon om Fagvalg for Vg1-elever under fanen Utdanningsprogram.

Til toppen