Beredskapsledelse

Her er skolens beredskapsledelse.

Beredskapsgruppe

Mobil

E-post 

Cathrine Zandjani (rektor) 

90 61 01 40         

cathrinez@viken.no 

Erling Nereng (ass.rektor) 

41 32 40 58 

erlingn@viken.no

Ina Mørck (adm.leder) 

91 64 11 57 

inam@viken.no 

Sissel Espeland Gripsrud (avd.leder) 

91 10 98 62

sisselgr@viken.no

Knut Petersen-Øverleir (avd.leder) 

99 58 84 52 

knutpe@viken.no

Stian Krossen (avd.leder) 

97 64 06 03      

stiank@viken.no

Anne-Karine Knudsen (avd.leder) 

91 16 79 85    

anneknu@viken.no 

Espen Øen Kjeksrud

98 43 07 37

espenkj@viken.no

Tone Lise Jakobsen (helsesykepleier) 

47 45 89 27 

toneja@viken.no 

Diane Daviknes (resepsjon) 

41 55 95 76 

dianed@viken.no

Kari Anne Vold Ulset (rådgiver) 

99 00 64 95      

kariu@viken.no