Fransk III

Fransk programfag nivå III kan velges som programfag innenfor programområde for språk, samfunnsfag og økonomi eller som valgfritt programfag. Fransk programfag nivå III bygger på fellesfaget fransk nivå II i Vg2. Faget organiseres med 5 t/uke gjennom skoleåret.

Velger du Fransk programfag nivå III, frigjør du samtidig fem timer til å velge et annet programfag i Vg2, fordi faget bare kan studeres i Vg3.

Hvorfor velge Fransk programfag nivå III?

«Språk åpner dører!» Fransk nivå III er et fag for deg som ønsker å kunne dra nytte av Frankrike som et spennende reisemål, et land med en rik og interessant kultur. Frankrike er også en spydspiss innen teknologi og forskning, drivkraften bak store europeiske prosjekter, bl.a. innen luft- og romfart og en viktig samarbeidspartner for Norge innen olje og gass.

Fransk er det mest brukte språk etter engelsk i internasjonale organisasjoner. Fransk brukes i mange land på alle kontinenter, og mange av utviklingslandene Norge samarbeider med, er franskspråklige. Gode språkkunnskaper vil derfor kunne gjøre deg attraktiv for et internasjonalt arbeidsliv, for eksempel som sivilingeniør, siviløkonom eller innenfor reiseliv og humanitære organisasjoner.

Hvis du vil studere i Frankrike, har Norge gode samarbeidsavtaler, og det finnes spesielle opplegg for norske studenter bl.a. i Toulouse og Caen.

Hva er Fransk programfag nivå III? Passer det for deg?

Fransk er et fag der du lærer å formidle tanker, meninger og kunnskaper i ulike muntlige og skriftlige kommunikasjonssituasjoner. Du vil møte fransk kultur gjennom ulike medier og få innblikk i sider ved fransk samfunnsliv og kultur, bl.a. historie, kunst, litteratur og idrettsliv. Målet er å øke din muntlige og skriftlige språkkompetanse.

Hvordan lære Fransk programfag nivå III?

  • Ved å møte og bruke språket i varierte og autentiske situasjoner, bl.a. gjennom ulike typer tekster, nyhetsmedier og kunstneriske uttrykk, som f.eks. film og bilder.
  • Ved at du får delta på en studietur til Frankrike!

Vurdering

Du får to standpunktkarakter, én muntlig og én skriftlig.

Du kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen

Til toppen