Matematikk R1 og R2

Matematikk for realfag kan velges som programfag over to år innenfor programområde for realfag og programområde for SSØ. Matematikk R2 bygger på Matematikk R1. Matematikk for realfag har fem uketimer.

Hvorfor velge Matematikk for realfag?

Matematikk er et fag som på en sentral måte preger vår moderne sivilisasjon, både som redskap til å forstå og fungere i samfunnet og som bærer av en tradisjon med røtter i mange av verdens gamle kulturer. Matematikk brukes til å utforske universet, systematisere erfaringer og beskrive og forstå naturgitte og samfunnsmessige sammenhenger. Menneskets glede over arbeidet med faget i seg selv har vært en inspirasjonskilde til utvikling av matematikken.

Et viktig formål med programfaget er å skaffe den matematiske kompetansen som er nødvendig for å opprettholde og utvikle et høyteknologisk samfunn. Programfagets egenart skal bidra til forståelse av matematikkens betydning i vår kultur og til utvikling av argumenterende, analyserende og utforskende ferdigheter. Programfaget har derfor både et nytteperspektiv og et dannelsesperspektiv i sitt formål.

Programfaget matematikk for realfag gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. Gjennom trening av regneferdigheter, både uten og med digitale hjelpemidler som programmering, utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk.

For videre studier innen blant annet medisin, realfag og ingeniørutdanning forutsettes minst et programfag i matematikk (R eller S). Rådgiver kan gi nærmere informasjon.

Hva er Matematikk for realfag? Passer det for deg?

Arbeid med programfaget gir deg en innføring i logisk og analytisk tankegang med vekt på matematisk argumentasjon og framstillingsform. Du lærer også å anvende matematikken og metodene ved å modellere fenomener fra virkeligheten og spesielt fra andre realfag. Eksempler på dette er periodiske fenomener som tidevann, og sammenheng mellom strekning, fart og akselerasjon for en gjenstand i bevegelse.

Vurdering

Standpunktkarakter i hvert programfag.

Du kan bli trukket ut til skriftlig eller muntlig eksamen.

Til toppen