Matematikk S1 og S2

Matematikk for samfunnsfag kan velges som programfag over to år innenfor programområde for realfag og programområde for SSØ. Matematikk S2 bygger på Matematikk S1. Matematikk for samfunnsfag har fem uketimer.

Hvorfor velge Matematikk for samfunnsfag?

Programfaget Matematikk S1 og S2 gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen en rekke sentrale samfunnsområder. Ferdighetene som eleven utvikler vil gi deg en nøkkel til å forstå og analysere viktige samfunnsproblemer. Matematikken blir på den måten et hjelpemiddel både innenfor økonomi og på samfunnsområder som helse, miljø og globalisering.

Hva er Matematikk for samfunnsfag? Passer det for deg?

Matematikk for samfunnsfag bygger på Matematikk 1T i Vg1. Det er også mulig å velge matematikk for samfunnsfag dersom du valgte Matematikk 1P i Vg1, men da må du regne med en betydelig ekstrainnsats.

I Matematikk S1 lærer du om algebra, funksjonsteori og sannsynlighet, og bruker det du lærer til å forstå og løse problemstillinger innen fagfelt som samfunnsøkonomi fra samfunnsfagene.

I Matematikk S2 lærer du mer om temaene fra S1, og spesielt om modeller innen økonomi og vekst. Du lærer også om hvordan du kan tolke arealet under grafer, ulike statistiske fordelinger og hypotesetesting.

Arbeid med programfaget gir øvelse i modellering. Det lærer å uttrykke praktiske problemer og fenomener fra virkeligheten i et matematisk formelspråk og deretter behandle dem ved hjelp av matematiske metoder som modellering og simulering. For elever som velger økonomiske fag fra programområdet for Samfunnsfag og økonomi, vil matematikk for samfunnsfag kunne være et naturlig og supplerende fag å velge i tillegg.

For videre studier innen bl.a. medisin, realfag og ingeniørutdanning forutsettes minst et programfag i matematikk (R eller S). Rådgiver kan gi nærmere informasjon.

Vurdering

Standpunktkarakter i hvert programfag.

Du kan bli trukket ut til skriftlig eller muntlig eksamen.

Til toppen