Rettslære 1 og 2

Rettslære kan velges som valgfritt programfag i Vg2 og/eller Vg3. Faget har fem uketimer.

Hvorfor velge Rettslære?

Rettslære passer for deg som kan svare ja på ett eller av følgende spørsmål:

  • Jeg har tenkt å studere juss eller økonomi, gå på politihøgskolen eller bli barnevernspedagog.
  • Jeg tenker å få meg en jobb hvor jeg trenger juridisk innsikt.
  • Jeg vil velge et fag som jeg både kan kombinere med andre samfunnsfag og økonomiske fag, språkfag, realfag eller idrettsfag.
  • Jeg vil velge et fag som jeg både kan ha nytte av som ansatt, ektefelle eller boligkjøper og i studiesammenheng.

Hva er Rettslære? Passer det for deg?

Rettslære skal gi kunnskap om og forståelse for rettsregler som vi finner i lover og forskrifter. Du skal utvikle evnen til å tolke og bruke lovene både privat og i yrkeslivet og evne til refleksjon og kritisk tenkning. Faget skal gi deg innsikt i hvordan du skal finne frem i lover, tolke lovtekster og utøve skjønn for å finne løsning på praktiske oppgaver.

Faget vil kunne gi deg svar på spørsmål som for eksempel om det mer gunstig å gifte seg fremfor å være samboer, om hva skjer ved et samlivsbrudd, om hvor mye du kan forvente deg i arv, om det er lurt å skrive testamente, om hvilke rettigheter du har som arbeidstaker, i hvilken grad du må betale erstatning for skader og økonomisk tap, når du kan bli straffet og dømt til fengselsstraff, om hvordan bli en kritisk forbruker og når man blir bundet av en avtale.

Hvordan lære Rettslære?

Etter innføring av hvordan du skal anvende de forskjellige lovtekster, skal du bruke disse kunnskapene til å løse praktiske oppgaver. Du vil lære deg å veie for og imot hva som vil være en rimelig løsning ut fra de faktiske forhold og de rettsreglene som er aktuelle.
Opplæringen er ment å gi deg innsikt i hvordan du kan anvende rettsregler og dermed kunne stille spørsmål om dine rettigheter, også på andre områder enn de som er nevnt i læreplanene.

For å bli innblikk i hvordan juridisk metode virker i praksis, er det besøk i retten og rollespill i strafferett og erstatningsrett. Det blir også gitt innføring i opplysninger som er tilgjengelige på data hvis du for eksempel lurer på hvordan du skal gå frem i en sak hvis du har kjøpt en ting du er misfornøyd med, lovdata m.m.

Vurdering

Standpunktkarakter.

Rettslære 1: Du kan bli trukket ut til muntlig eksamen.

Rettslære 2: Du kan bli trukket ut til muntlig eller skriftlig eksamen.
 

Til toppen