Sosialkunnskap

Politikk, individ og samfunn kan velges som programfag over to år innenfor programområde for språk, samfunnsfag og økonomi. Det består av fire programfag med fem uketimer, hvorav tre tilbys ved Asker vgs.:

  • Sosiologi og sosialantropologi kan velges som programfag i Vg2 eller Vg3
  • Politikk og menneskerettigheter kan velges som programfag i Vg3
  • Sosialkunnskap kan velges som programfag i Vg3

Sosiologi og sosialantropologi anbefales som grunnlag for de to andre programfagene.

Hvorfor velge Sosialkunnskap?

Sosialkunnskap er et aktualitetsfag. Dagsaktuelle saker trekkes inn i undervisningen. Viktig er det også å bruke de samfunnsvitenskapelige metodene i innsamling og bearbeiding av aktuell informasjon. Elevene må derfor ut i dette samfunnet – ikke bare klasserommet som basis for kunnskap og forståelse. Faget vil også kunne gi deg et godt grunnlag for videre studier innenfor både høyskoler og universitet. Ikke minst tverrfagligheten bygger opp om dette.

Hva er Sosialkunnskap? Passer det for deg?

Sosialkunnskap er faget for deg som ønsker en inngående kunnskap og forståelse for viktige forhold i samfunnet, som ikke minst angår unge mennesker i Norge i dag. Viktige emner som barn og unges oppvekstvilkår (livsfaseperspektiv), velferdsforskjeller og sosiale problemer behandles i et tverrfaglig perspektiv (for eksempel psykologi og sosiologi). Et internasjonalt perspektiv er sentralt: menneskerettighetene gis stor oppmerksomhet. Årsaker og tiltak er en rød tråd i behandlingen av emnene.

Hvordan lære Sosialkunnskap?

Arbeidsmetodene i Sosialkunnskap er varierte og ligner mye på metodene innenfor Politikk og menneskerettigheter. Utvikling av elevenes evne til en vurderende og kritisk tilnærming vil stå sentralt i de ulike metodene.

Vurdering

Standpunktkarakter.

Sosialkunnskap: Du kan bli trukket ut til muntlig eller skriftlig eksamen.

Til toppen