Sosiologi og sosialantropologi

Politikk, individ og samfunn kan velges som programfag over to år innenfor programområde for språk, samfunnsfag og økonomi. Det består av fire programfag med fem uketimer, hvorav tre tilbys ved Asker vgs.:

  • Sosiologi og sosialantropologi kan velges som programfag i Vg2 eller Vg3
  • Politikk og menneskerettigheter kan velges som programfag i Vg3
  • Sosialkunnskap kan velges som programfag i Vg3

Sosiologi og sosialantropologi anbefales som grunnlag for de to andre programfagene.

Hvorfor velge Sosiologi og sosialantropologi?

Sosiologi og sosialantropologi er et engasjerende fag. For eksempel bruker du dine egne livserfaringer for å belyse problemstillinger som blir tatt opp i timene. Elever og lærer analyserer sammen de sosiale prosessene vi alle er en del av. Liker du å diskutere og drøfte problemer knyttet til sosiale relasjoner, da er dette faget mitt i blinken for deg.

Emner som blir behandlet i faget er f.eks. Hvorfor blir noen kriminelle? Hva er den perfekte arbeidsplassen? Hva har ulike sosiale grupper til felles? Skaper mediene sosiale forskjeller? Hvorfor er noen rikere enn andre? Hvordan skal vi gå frem når vi skal studere andre kulturer? Hvordan gjennomfører vi en samfunnsvitenskapelig undersøkelse? Dette er bare noen eksempler på problemstillinger som møter elever som velger Sosiologi og sosialantropologi. Dette faget kan med andre ord umulig bli kjedelig!

Hva er Sosiologi og sosialantropologi? Passer det for deg?

Dette er faget for deg som har lyst til å lære mer om hvordan sosiale samspill mellom enkeltindivider fungerer og blant annet hvordan ulike sosiale grupper opptrer overfor hverandre. Du lærer å analysere sosiale prosesser, og du vil oppleve at du etter hver skoletime forstår mer av de sosiale relasjonene du selv er en del av. Faget omhandler også studier av ulike kulturer i Norge og verden generelt og hvordan sosiale forhold er kulturelt betinget.

Sosiologi og sosialantropologi er et svært anvendelig fag for alle samfunnsinteresserte elever, men kanskje spesielt for dem som har planer om å studerer humanistiske fag, som f.eks. sosiologi, sosialantropologi, juss, statsvitenskap, historie, journalistikk og medievitenskap.

Hvordan lære Sosiologi og sosialantropologi?

Arbeidsmetodene i Sosiologi og sosialantropologi er varierte. Tavleundervisning, klassediskusjon, gruppearbeid, prosjektarbeid, aktiv bruk av massemedier er bare noen av de arbeidsformene som tas i bruk. Du som velger Sosiologi og sosialantropologi vil i tillegg lære å drøfte problemstillinger knyttet til kultur og sosiale relasjoner, og du vil oppleve at dine analytiske ferdigheter blir merkbart bedre. Kunnskapene som du opparbeider deg gjennom arbeidet med faget, som for eksempel evnen til å forstå sosiale samspill, vil være svært nyttige å ha gjennom livet.

Vurdering

Standpunktkarakter i hvert programfag.

Du kan bli trukket ut til muntlig eksamen.

Til toppen