Spansk III

Spansk programfag nivå III kan velges som programfag innenfor programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi. Faget har fem uketimer, men programfag nivå III organiseres med 5 t/uke gjennom skoleåret.

Hvorfor velge Spansk?
Spansk er et fag for deg som er interessert i språk, kommunikasjon, kultur og samfunn. Faget skal gi deg grunnlag for å kommunisere godt i møter mellom ulike kulturer både i Norge og internasjonalt. Spansk er et verdensspråk og et verdensspråk som blir stadig viktigere i Europa, og spesielt på det amerikanske kontinentet. Spansk er det tredje mest utbredte språk i verden og er offisielt språk i 20 land. Spansk snakkes av ca. 400 millioner mennesker og er i stadig vekst. Spansk III er et fag for deg som kan tenke deg en framtid innen næringsliv, kultur, reiseliv, bistand, forskning og utdanning, nasjonalt og internasjonalt og for deg som reiser til spansktalende land og som vil bli bedre kjent med mennesker og kultur.

Hva er Spansk? Passer det for deg?
Spansk III passer for deg som har lyst til å videreutvikle spansken fra vg2, som har lyst til å snakke mye spansk og å lære deg å bruke spansk i flere autentiske situasjoner både muntlig og skriftlig.

Du vil få kompetanse i språk og kultur som vil gi deg mulighet til å forstå, leve deg inn i og verdsette andre kulturers samfunns- og arbeidsliv, livsvilkår og levemåte, tenkesett, historie, kunst og litteratur. For eksempel, er spansken man snakker i Spania den samme som man snakker i Latin- Amerika? Hvem var mayaene og aztekerne?  Hvem var Evita, Maradona, Picasso, Lorca og Kahlo?  Hva synger Shakira og Enrique Iglesias om? Hvordan gikk den siste kampen mellom Real Madrid og FC Barcelona – og hvorfor ønsker mange katalanere å bli selvstendige fra Spania? Hvor kommer flamenco, salsa og tango fra? Hvorfor fikk den colombianske presidenten fredsprisen i 2016?

Hvordan lære Spansk?
I spanskundervisningen fokuserer vi på at språk læres best ved aktivt å bruke det. Fra første time har vi en praktisk tilnærming og du lærer å bruke språket i dagligdagse situasjoner. Digitale verktøy, musikk, film, drama og spill inngår som en naturlig del i undervisningen. Velger du Spansk programfag nivå III, vil du få anledning til å reise på studietur til Spania!

Vurdering
Du får to standpunktkarakterer, én muntlig og én skriftlig.
Du kan trekkes ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen.

Til toppen