Tilrettelagt opplæring

Undervisningen er organisert for elever med tilretteleggingsbehov av varierende grad. Skolen tilbyr undervisning i klasse, små og store grupper og én-til-én.  

TPO - Klikk for stort bildeTPO Elisabeth Solbakken

  

Vi vil skape en best mulig skolehverdag for elevene, og vi ønsker å forberede elevene til et selvstendig liv i arbeid og bosituasjon.

Avdelingen består av en liten gruppe på åtte elever som alle har sin egen individuelle opplæringsplan (IOP) som de følger i sin spesialundervisning ledet av spesialpedagoger og assistenter. 

Tilrettelagt opplæring i mindre grupper

Vi tilpasser opplæringen til den enkelte elev, ikke bare for fag og innhold, men også alderstrinn og utviklingsnivå. Elevenes behov og forutsetninger er avgjørende for hvordan opplæringen blir organisert. Undervisningen kan foregå i stor (maks 8 elever) eller liten gruppe (maks 4) og 1:1.

Ved behov trekkes andre eksterne faginstanser/kompetansesentre inn i samarbeidet rundt den enkelte elev. Vi har godt samarbeid med de kommunale arbeid- og aktivitetssentrene. Hospitering vil først og fremst finne sted på tredje- og siste skoleåret for eleven.

Hva lærer du?

Vi jobber for at elevene skal glede seg til å gå på skolen, og at elevene skal oppleve skolehverdagen som utfordrende, gøy og meningsfull. Trygghet, trivsel og mestring er en god forutsetning for læring.

Fag i undervisningen

Matematikk

I faget matematikk lærer vi blant annet mengdeforståelse, de enkleste regneartene, enkel statistikk, klokka og benevninger som kg, g, l, dl, ml osv. Vi benytter blant annet numicon, kalkulator og ulike mattespill som brettspill, samt på iPad. Undervisningen preges av praktisk tilnærming og panting av flasker, handling i butikk, bruk av vipps og minibankkort er noen av tingene vi øver på.

Norsk

I norskfaget fokuseres det på alt fra innlæring av bokstaver og lesing til tekstskaping og leseforståelse. Det jobbes både skriftlig og muntlig. Vi benytter vårt skolebibliotek og Asker folkebibliotek og vi hører på lydbøker.

Engelsk

Vi fokuserer først og fremst på den muntlige delen av engelsk, med tema som eleven har interesse for og trenger å kunne senere i livet. Tema som mat, familie, hobbyer, reiser, trafikk, farger, kjæledyr mm.

Samfunnsfag

Elevene hos oss skal kunne holde seg oppdatert på hva som er tidsaktuelle nyheter, både digitalt, i avis og ved samtaler. Å følge med på kalenderen og de ulike årstidene, samt å sette opp sin egen dagsplan, er faste gjøremål.

Naturfag

I naturfag skal elevene tilegne seg kunnskap om miljøet rundt oss og kjenne til de vanligste endringene i naturen gjennom de fire årstidene.

Ved å ha mye praktisk læring i nærområdet skal elevene kunne kjenne til sentrale tresorter, blomster, dyr og insekter. Mye av naturfag undervisningen kombineres med friluftsliv som gjennomføres ved Semsvann i Asker.

Kroppsøving

I kroppsøving fokuseres det på mestring og trivsel ved å være i bevegelse og bruke kroppen. Risenga-området blir flittig brukt, i tillegg til gymsal på skolen, samt styrkerom og spinningsykler. Timene inneholder ulike ballidretter, styrkesirkel, bevegelse til musikk, yoga/avspenning og gå-/joggeturer for å nevne noe.

Svømming

Vi svømmer hver fredag i Risenga svømmehall. Siden skolen ligger så nærme, går vi alltid frem og tilbake til svømmingen. I garderoben er det fokus på å være selvstendig og ha god hygiene. I bassenget driver vi mest med distansesvømming, men også innslag av hopp/ stup, vannaerobic og livreddende førstehjelp.   

Livsmestring

Vi har alle ulike hverdagsoppgaver vi må øve på for å mestre et selvstendig liv etter endt skolegang. Dette faget går nettopp ut på å øve praktisk på ulike gjøremål som f.eks. ta bussen, lære seg de viktigste trafikkreglene for å kunne ferdes trygt som fotgjenger, lese en togtabell, handle mat på butikken, kle på seg selv, tilstrebe god hygiene mm. Ferdighetene flettes ofte inn i andre fag, som f.eks. kroppsøving og svømming. ADL ferdigheter er individuelle for hver enkelt elev og kommer frem i elevens individuelle opplæringsplan (IOP).

Mat og helse

Avdelingen har sitt eget kjøkken hvor elevene lager mat en dag i uken. Oppgaver som inngår i faget er god hygiene, lage handleliste, være med på innkjøp, kutte opp grønnsaker, måle opp ingredienser, dekke på bordet, rydde opp, bruk av oppvaskmaskin og evnen til å ta imot en instruks og samarbeide med andre.

Musikk

På fredager har vi musikk. Da øver vi på rytmeinstrumenter, dansing og synging. Noen ganger øver vi til en fremføring som foreldrene kan ha gleden av å se ved f.eks. jul- eller sommeravslutninger.

Friluftsliv

Vi vektlegger fysisk aktivitet og friluftsliv og går mye på tur både sommer og vinter. En dag i uken har vi fast en friluftsliv-gruppe som holder til oppe ved Tveiter gård ved Semsvann. Vi har to permanente leirplasser med bålplass, gapahuk og pizzaovn.  Vi lærer å tenne bål, bygge gapahuk, lage ved og studere det som naturen har å by på i form av mat og opplevelser.

Bryggerhuset

Hver mandag kl. 10-14 driver noen av elevene kafé i Bryggerhuset på Tveiter gård ved Semsvannet. Der steker vi sveler og lager brød. Vi selger også kaffe, te og brus, samt vasker bord og holder orden i kafeen. Dette tilbudet er i samarbeid med NaKuHel-senteret. 

Vedprosjektet

Noen av elevene er med i et vedprosjekt hvor vi hver mandag kutter, stabler og legger ved i sekker som vi selger. Dette er en fin og praktisk arbeidstrening. Vi lager selv flyers som leveres i postkassene i nabolaget. Dette medfører en del salg og vedsekkene leveres hjem på døra til kundene. Vi lager også fine tennbriketter som er til salgs.

Til toppen