Alternativt program

Nest siste dag på skolen passet det med en litt annerledes dag. VG1 og VG2 har hatt foredrag med Ombudet for barn og unge i Viken, Trygg Trafikk og Ungt Entreprenørskap.

Et trygt og godt skolemiljø - Klikk for stort bilde 

Ombudet for barn og unge i Viken

Henrikke Bugdø-Aarset, ved Ombudet for barn og unge i Viken, jobber for at alle barn og unge skal ha en trygg og god hverdag på skolen, at retten til utdanning ivaretas og at elevene får medvirke til egen skolehverdag.

Hun snakket om elevmedvirkning, at den enkelte bør mene noe, tørre å stå opp for andre som trenger det og ta ansvar for å bidra til å skape et godt skolemiljø. Alle bør føle at de hører til, slik at man også unngår mobbing og utestenging. 

Videre snakket Henrikke om russefeiring - at elevene allerede i 1. og 2. trinn bør tenke på hvordan de vil at deres russefeiring skal være. Hvilke verdivalg tar man, hvor inkluderende er man, og hva vil man bli husket som. 

Noe som allerede har vært mye diskutert i media, er tidspunkt for russefeiringen. Henriette oppfordret til å ikke bare tenke på dette, men også på formen på feiringen og varigheten. En av årets russepresidenter har påpekt at det er viktig å forstå at det er tiden mellom VG1 og VG3 som er viktigst; ikke firingen.

Trygg Trafikk

Fra Trygg Trafikk kom Paal-Gunnar Mathisen for å snakke om trafikksikkerhet og bevisstgjøring av den enkeltes betydning i trafikken. Alle må på ett eller annet vis stadig forholde seg til trafikken, enten man er fotgjenger, kjører sparkesykkel, moped, mc, bil, eller annet – og det mest sårbare elementet er mennesket, i forhold til kjøretøy og vei. Da kreves samhandling og oppmerksomhet.

Paal-Gunnar spurte stadig elevene om innspill, og fikk de til å måtte tenke og ta stilling til forskjellige tema. Noen ble også "belønnet" med svarene sine, i form av Kvikklunsj eller buff.

Elevene fikk også se noen filmsnutter, som bl.a. viste hvor stor forskjell det kan være på å kjøre i fartsgrensen kontra 10 km/t over, hvor stor skade en kollisjon i 50 km/t kan gi, om skikkethet og et eksempel på trafikk uten system. Han snakket om forskjellen på trafikk uhell og trafikkulykke, samt viktigheten av å bruke refleks. Noe av det viktigste han poengterte var imidlertid "HAV"; at man må være hensynsfull, aktpågivende og varsom i trafikken

Ungt Entreprenørskap

"Sjef i eget liv" er ett av prosjektene til Ungt Entreprenørskap, og John Einar "Sofus" Heidenberg begynte sitt innlegg med at han skulle lære elevene å bli nettopp sjef i eget liv. 

Temaer han snakket om var: 

  • Inngangsbillett til boligmarkedet
  • Yrkesvalg
  • Budsjett, planlegging og smarte valg
  • Boligsparing for ungdom (BSU)
  • Teste ut det digitale verktøyet

Elevene ble bedt om å reflektere over at valg de tar i dag har konsekvenser for det livet de ønsker senere. Sparing, lån, kredittkort, lang eller kort utdanning, høy eller lav lønn – og hvordan planlegge ut i fra valgene man tar.

Elevene fikk også testet ut en budsjettkalkulator for å planlegge bruk av penger til mat, klær, husleie, transport, mm. 

 

Forhåpentligvis har elevene fått noen tips til både egen læringssituasjon, hvordan de opptrer i trafikken og hvordan de kan planlegge livet fremover. En stor takk til alle som hadde innlegg i dag!

Henrikke Bugdø-Aarseth, Ombudet for barn og unge og Paal-Gunnar Mathisen, Trygg Trafikk Ingunn Schult  John Einar "Sofus" Heidenberg, Ungt Entreprenørskap Ingunn Schult  

Til toppen