Bærekraft

Elevene på Vg1 studieforberedende har nå et toukers tverrfaglig prosjekt gående, der temaet er bærekraft. «Er det mulig å shoppe uten å ha dårlig samvittighet?»

Jordkloden med "resirkuleringspiler" rundt - Klikk for stort bildeJordkloden Pixabay

Tverrfaglig

Dette prosjektet er en del av fagene norsk, engelsk, samfunnskunnskap, naturfag og geografi. Målet med prosjektet er bl.a. at:

 • elevene skal forstå hva en bærekraftig utvikling betyr
 • hva forvaltning av ulike ressurser betyr for bærekraftig utvikling
 • hva som menes med en livsløpsanalyse

Valg av produkt

Gruppevis skal elevene velge seg ut et produkt de skal gjøre en livsløpsanalyse av, dvs. følge produktet fra start til slutt; råvarer/utvinning – produksjon – emballasje/pakking – transport – bruk – avfall/gjenvinning.

Temaer som skal vurderes er bl.a.:

 • Bærekraftmål
 • interessekonflikter (lokalt/globalt)
 • bedrifts- og samfunnsøkonomiske fordeler og ulemper
 • lokaliseringsfaktorer
 • konsekvenser av klimaendringer
 • forbrukeretikk, etisk ansvar og forbrukermakt
 • økologisk fotavtrykk
 • avfallshåndtering
 • kildekritikk

Vurdering og premiering

Det vil bli ulike vurderingskriterier innenfor de ulike fagene som dekkes av dette prosjektet. Og avslutningsvis skal elevene lage plakater med sine produkter, med dets livsløpsanalyse, som skal presenteres for klassen. Da vil det også bli premieringer innen flere kategorier 😊

Til toppen