Informasjonsmøter om videregående skole til 10.trinns elever og foresatte

Det nærmer seg nå at 10.trinns elever skal søke opptak til videregående opplæring. I den anledning ønsker vi å informere om utdanningstilbudet vårt, og inviterer til møter om dette. Hos oss blir det møter 22., 24. og 29. november.

Pixabay

Bakgrunn og hensikt med møtene

Vi ønsker å sørge for en smidig og forutsigbar overgang fra grunnskole til videregående skole. Derfor inviterer vi elever og foresatte på 10.trinn til møter. Vi ønsker å presentere skolen som helhet, samtidig som dere kan bli litt kjent med ulike utdanningsprogram.

Skolens tilbud

På disse informasjonsmøtene vil foresatte og elever få informasjon om hvordan elevene jobber på de ulike utdanningsprogrammene, og det vil bli mulighet for besøk i klasserom og verksteder. Det er av stor interesse for de videregående skolene at både elever og foresatte har tilgang til god informasjon om opplæringstilbudet i videregående skole. Vi anbefaler alle å gjøre seg kjent med de ulike utdanningsprogrammenes struktur og innhold på nettsiden vilbli.no.

Hvem inviteres når?

De ulike ungdomsskolene inviteres til forskjellige dager, og er fordelt slik:

  • 22/11: Askim ungdomsskole, Steinerskolen i Askim  om alle utdanningsprogram
  • 24/11: Kirkelund skole, Knapstad barne- og ungdomsskole, Spydeberg ungdomsskole  om alle utdanningsprogram
  • 29/11: Rakkestad, Trøgstad og Mysen ungdomsskoler og Marker skole  om utdanningsprogrammene; elektro- og datateknologi, idrettsfag, musikk, dans og drama

Alle møtene starter klokken 18.00 og holdes i kantina ved skolen. Det vil bli både generell informasjon og informasjon om valgt utdanningsprogram.

 

Vi ønsker velkommen til informasjonskveld!

Til toppen