Viktig informasjon om gjeldende fraværsregler

På grunn av koronasmittesituasjonen skal helserelatert fravær ikke gjøre utslag på fraværsgrensen ut skoleåret 2021–2022. Skolene skal sørge for at slikt fravær ikke føres på vitnemål og kompetansebevis.

 

Unntaket gjelder for hele skoleåret, og gjelder også for fravær mellom 11. oktober og 5. november. Det forrige unntaket gjaldt frem til 11. oktober. Elevene skal fortsatt melde fravær – myndige elever bruker egenmelding, de under 18 år må i tillegg ha bekreftelse fra foresatte. 

Dette er reglene som gjelder fra 5. november 2021:

  • Elever med symptomer på sykdom behøver ikke å gå til lege for å dokumentere fraværet.
  • Alt fravær av helsegrunner kan dokumenteres med egenmelding for myndige elever og foresattbekreftelse for de under 18 år.
  • Fravær av helsegrunner skal ikke føres på vitnemål og kompetansebevis.
  • Reglene er de samme som gjaldt i nesten hele forrige skoleår, frem til 11. oktober i år.
  • Fravær som følge av sykdom mellom 11. oktober og 5. november vil ikke bli ført på vitnemål eller kompetansebevis.
  • Fravær av helsegrunner, som er dokumentert med egenmelding/melding fra foresatte, teller ikke på fraværsgrensen.

Oppdaterte og detaljerte fraværsregler og rutiner for Askim videregående skole finner du her.

Les mer informasjon om unntaket fra fraværsreglene på regjeringens nettside.  

De grunnleggende smittevernrådene gjelder fortsatt:

  1. Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
  2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.
Til toppen