Justering av rutetabeller

Det har allerede vært endringer på busstider siden skolestart, og det vil bli flere justeringer.

Pixabay

Fra mandag 10. oktober

Etter høstferien vil det bli justerte busstider. Elever og foresatte bes derfor om å følge med på entur.no (evt. appen) i slutten av høstferieuka, for å finne eventuelle endrede tider.

Flere avganger vil starte tidligere

Fordi Østfold Kollektivtrafikk har fått tilbakemeldinger om at flere elever kommer for sent på skolen, vil flere avganger gå tidligere etter høstferien. Dette gjelder blant annet linje 410 fra Elvestad og Svikebøl. Rutene 401 og 400 vil også starte tidligere fra Krokedal og Skjønhaug.

Sjekk entur.no

Vi oppfordrer alle til å sjekke entur.no før skolen starter opp igjen etter høstferien!

Til toppen