KLARE-prisen

På Askim videregående skole har vi 5 verdier som vi mener er viktige og som skal kjennetegne skolen, elevene og de ansatte. De 5 verdiene er Kunnskap, Læringsglede, Ansvarlighet, Respekt og Engasjement.

Vinnerne av KLARE-prisen 2022 - Klikk for stort bildeSofia Aissaoui, 3MDA og Birk Leander Sæthern, 2BUB Terje Salvesen   

Tradisjon

Det har blitt en tradisjon ved skolen at vi hedrer en avgangselev på VG2 yrkesfag og en elev på VG3 studieforberedende – som er en god rollemodell, som har utmerket seg og som har levd opp til skolens verdier, ved å være en spesielt god elev selv, ved å hjelpe andre til å lære og/eller bidra til at alle har det bra.

Kåring på VG3 studieforberedende

Under VG3-avslutningen onsdag 15/6 var det Sofia Aissaoui som fikk KLARE-prisen. 

Dette er begrunnelsen som beskriver årets prisvinner:

Vedkommende er en kunnskapsrik elev som utviser stor læringsglede og sprer mye engasjement. Elevens tanke er at «dersom jeg tør å hive meg ut i det, så vil de andre tørre etterpå». Det stemmer hver gang. Vedkommende er ansvarlig og er svært opptatt av hvordan medelever og lærere har det. Eleven bidrar aktivt til å skape et godt og positivt miljø i klassen. Som lærer er det en sann glede å undervise den foreslåtte. Eleven byr på seg selv og er et varmt og omsorgsfullt medmenneske.

Eleven stråler mot sine medmennesker og smitter andre med sitt gode humør, er svært intellektuelt nysgjerrig og full av både kreativ glede og entusiasme i det faglige arbeidet. Sender man en utfordring, får man alltid en givende samtale tilbake.

En av lærerne hennes sier: «Jeg tror ikke jeg har hatt en elev som er så positiv og bygger opp resten av klassemiljøet slik hun gjør».

På hver av de 5 kjerneverdiene gir kontaktlæreren følgende måloppnåelse:

  • Kunnskap – høy måloppnåelse
  • Læringsglede – svært høy måloppnåelse
  • Ansvarlighet – kjempehøy måloppnåelse
  • Respekt – særdeles høy måloppnåelse
  • Engasjement – enormt høy måloppnåelse

Vi gratulerer Sofia Aissaoui i 3MDA som årets prisvinner fra våre 10 VG3-klasser.

Kåring på VG2 yrkesfag

Torsdag 16/6 var det avslutning for yrkesfag, og da ble KLARE-prisen delt ut til Birk Leander Sæthern, 2BUB (barne- og ungdomsarbeider).

Dette er begrunnelsen som beskriver årets prisvinner:

Dette er en gutt som alltid stiller opp for og tar vare på de rundt seg. Han er omgjengelig og er en god venn og klassekamerat. Han er det man kan kalle «hel ved». Han er godt likt av alle. Han byr alltid på seg selv. Eleven sier bestandig ja, og han er kreativ og tar ansvar. I gruppearbeid pusher han gruppa videre. Nå har han fått lærlingplass akkurat der han ønsket fordi han har gjort en fantastisk innsats i praksisperioden. Han tar jobben på alvor, han ser og lytter – og ikke minst er han en god arbeidskollega. Han er KLAR for lærlingtid og arbeidslivet.

Vi gratulerer Birk Leander Sæthern i 2BUB som årets prisvinner fra våre 13 VG2-klasser på yrkesfaglig utdanningsprogram.

Til toppen