Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021

Den midlertidige forskriften om fravær er videreført ut skoleåret 2020/2021. Praksis som ble etablert første gang da forskriften ble vedtatt, opprettholdes.

Illustrasjon med grønn tavle og koronasymbol - Klikk for stort bilde Shutterstock  

De ordinære fraværsreglene, som tidligere var satt til side frem til 1. november, settes nå til side ut skoleåret. Hensikten er å hindre smittespredning ved at det legges til rette for at elever er hjemme når de er syke.

Ut skoleåret 2020/2021 gjelder følgende:

  • Fravær av helsegrunner fra og med 24. august og ut skoleåret skal ikke føres på vitnemål og kompetansebevis for inneværende skoleår.
  • De ordinære dokumentasjonskravene for fravær av helsegrunner skal ikke gjelde i samme periode. Eleven trenger ikke å levere legeerklæring.
  • Selv om de ordinære dokumentasjonskravene ikke skal gjelde, må elevene legge frem bekreftelse fra en forelder. Myndige elever kan legge frem egenmelding. Egenmelding om sykefravær (DOCX, 51 kB)
  • Unntaksregelen fra fraværsføring for de elevene som går på Vg4 påbygging, og som trenger å avlegge fag- eller svenneprøve som er utsatt på grunn av covid-19, videreføres. Disse elevene skal ikke få fravær ført på vitnemål eller kompetansebevis ved gjennomføring av fag- eller svenneprøve.

Elevene må få et forsvarlig opplæringstilbud

Departementet understreker at skolene må finne løsninger som sikrer at elever som ikke kan møte på skolen, får et forsvarlig opplæringstilbud hjemme. Dette kan gjelde

  • elever som selv er i risikogruppe eller har nær familie som er det
  • elever med langvarig fravær på grunn av karantene eller isolasjon
  • elever med langvarig eller gjentatt fravær på grunn av symptomer og sykdomsfølelse

Skolene må planlegge for denne situasjonen og sikre at elevene raskt får et opplæringstilbud. Viken fylkeskommune anbefaler primært opplæring på digitale flater for elevgruppene som er omtalt over. Elever som deltar i opplæring hjemmefra, regnes ikke som fraværende.

Se også regjeringen.no om forlengelsen av de midlertidige unntakene fra fraværsreglene.

Les mer

Til toppen