"La det umulige bli mulig"

I dag er temaet mobbing, og vi har fått høre et gripende foredrag av Celine og Karianne Nergård Smitt. De fortalte om en skoletid med mye mobbing for Celines del, og hva det har medført.

Karianne og Celine Nergård Smitt, som holdt foredraget - Klikk for stort bildeKarianne og Celine Nergård Smitt Ingunn Schult

Celines historie

Celine startet fra begynnelsen, fra da mobbingen begynte – på barneskolen. Det var lugging, dytting og ord, som etterhvert eskalerte til slag, spark og trusler. Hun ble bl.a. truet på livet og om at mobberen skulle ta livet av familien hennes også. Dette medførte en konstant redsel for hva som kunne skje og for at truslene skulle bli til virkelighet.

Midt oppe i alt dette vonde, opplevde Celine et lyspunkt – og det var at hun fikk en lillebror. Hun byttet etterhvert også skole, og kom sammen med noen av de hun var venn med fra barnehagen, noe som også føltes godt. 

Ungdomsskolen

Men da hun begynte på ungdomsskolen, så var mobberen også der, og alt det vonde fortsatte. Hun kjente på den vonde følelsen inni seg, og begynte med selvskading. Hun kjente fortsatt på en konstant redsel og var redd for at trusler skulle bli gjort til alvor. Mobberen ble også venn med hennes venner, og gjorde samvær med dem vanskeligere.

Celline kom til et punkt der hun fant ut at hun trengte hjelp, og sa endelig i fra til sine foreldre hvor ille dette var. Hun fikk terapi og fikk diagnosen PTSD (posttraumatisk stresslidelse; en reaksjon på et alvorlig eller langvarig psykisk traume), på grunn av mobbingen.

Arbeidet med å få flyttet mobberen til en annen skole ble også satt i gang, men det tok måneder med venting uten at noe skjedde. Og på slutten av 9. klasse klarte ikke Celine å gå på skolen, hun ble sengeliggende. Hun klarte heller ikke å gå på skolen da hun skulle starte i 10. klasse, noe som endte med at hun fikk hjemmeskole.

Rundt jul orket hun ikke hjemmeskole lenger. Mobberen hadde fortsatt ikke blitt flyttet, men i stedet ble det Celine som byttet skole – igjen.

Videregående, friår og studentlivet

Etter ett år på videregående, så byttet Celine skole nok en gang, og endte på skolen der mobberen gikk... Etter det året byttet hun skole for fjerde gang, og fikk det tredje året på videregående som det beste skoleåret hun har hatt. 

Etter videregående tok hun et friår fra skole, men det gjorde ikke ting bedre. Hun klarte ikke å jobbe, hadde søvnproblemer og hadde det ikke godt med seg selv. Hun kjempet seg imidlertid videre med hjelp hjemmefra til å få rutiner og oppgaver, som f.eks. gikk hun tur med hund og hun kjørte og hentet broren på skolen.

Så ville hun forsøke videre studier, og søkte seg inn på journalistutdanning og flyttet hjemmefra. Det ble mye gråting og hun begynte igjen med selvskading fordi hun hadde det vondt inni seg. Likevel fortsatt hun studiene og driver nå med bacheloroppgaven sin og er snart ferdig med utdanningen. 

Sta og stå-på-vilje

Celine har klart noe mange andre ikke klarer, og det er å sette seg må - og ikke minst klare å nå de! Hun har brukt all energi på å komme seg gjennom skolen, til og med på normert tid, til tross for alt hun har blitt utsatt for. 

Hun jobber fortsatt med de vonde følelsene, går til behandling hos psykolog, har sosial angst og lav selvfølelse. Men hun er fast bestemt på å jobbe videre med å prøve å la seg selv føle uten å legge lokk på følelsene, ta ansvar for seg selv, gjøre det hun vil og ikke la PTSD'en definere henne.

Hun har også vært gjennom tre rettssaker for å få erstatning fra kommunen, som ikke var sitt ansvar bevisst nok opp gjennom årene. Celine ville vise at hun også klarer noe – og det har hun!

Mobbing

En av flere som har vært til stor støtte, er Celines mor, Karianne – som holdt andre del av foredraget. Hun snakket blant annet om hvilke rettigheter barn har på skolen, jfr. Opplæringsloven;

 • Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø.
 • Skolen skal jobbe for at alle skal trives, ha god helse og faglig utvikling.
 • Alle elever har rett til å oppleve seg inkludert.
 • Opplæringsloven er elevenes arbeidsmiljølov.

Mobbing strider mot nevnte ting over. Mobbing er oppførsel som er ondsinnet og rammende, noe som pågår over tid, hvor det er ubalanse i styrkeforholdet fysisk og/eller psykisk.

Om man spør seg selv om man har det bra på skolen, og svaret er nei – da har skolen plikt til å hjelpe.

Virkning

Uansett om mobbingen har sluttet eller ikke, kan den som har blitt mobbet slite med konsekvensene i mange år – i verste fall hele livet. 

Noen konsekvenser mobbing kan få er:

 • dårlig selvfølelse
 • selvskading
 • spiseforstyrrelser
 • rus
 • PTSD
 • sosial angst
 • selvmord/selvmordsforsøk

Dersom du blir mobbet skal du imidlertid IKKE føle skam for det andre påfører deg. Det er ikke din skyld, det er de voksnes ansvar.

Mobberen

De som mobber andre kan også selv få store utfordringer senere i livet. Jfr. forskning vil de risikere å gradvis miste venner, få dårlig selvbilde, ha større risiko for å havne utenfor arbeidslivet, samt få psykiske problemer. 

Mobbere trenger også hjelp!

Søk hjelp

Om du selv eller noen du kjenner blir utsatt for mobbing, så søk hjelp! Snakk med en venn, foreldre, lærer, veileder – og om den første du oppsøker ikke tar tak i det, gå til den neste. Ikke gi deg før du finner noen som tar deg på alvor!

Noen tenker at de ikke vil si det til f.eks. mamma, for "da blir hun så lei seg". Saken er at hun blir enda mer lei seg når hun oppdaget at du har blitt utsatt for mobbing over lang tid.

Det er også mulig å søke hjelp hos f.eks. Mobbeombudet i Oslo og Viken (Bodil Houd, tlf. 91510893), på Helsenorge.no og Blå Kors' Snakk om mobbing-chat.

Mobbeombudet, Helsenorge, Blå Kors- mobbe-chat - Klikk for stort bildeTips til hvor man kan søke hjelp Ingunn Schult
Til toppen