Lånekassen

Dersom du ønsker å søke om lån og/eller stipend hos Lånekassen, bør du gjøre det så snart som mulig.

Statens lånekasse for utdanning - Klikk for stort bilde Lånekassen

 

Hvem kan søke?

  • Elever som har fått opptak til videregående opplæring.
  • Læringer med gyldig lærekontrakt.
  • Elever ved private videregående skoler i Norge, som ikke har søkt opptak i Vigo.
  • Elever som skal på utveksling til utlandet.

Hva må være på plass før elevene og lærlingene kan søke om stipend og lån?

  • Elevene kan søke når de har fått tildelt skoleplass. 
  • Lærlingene kan søke når lærekontrakten er godkjent både av arbeidsgiver og fagopplæringskontoret.
  • Lærekandidater og praksisbrevkandidater kan søke når de har en godkjent opplæringskontrakt.

Elever som har fått opptak, og har takket ja, kan søke. Alle som ønsker å stå på venteliste, må vente med å søke stipend og lån til opptaket er klart.

Gå til Lånekassen her, for å se mer og for å søke.