NM i filosofi

Askim videregående skole gjør seg igjen gjeldende i filosofikonkurranse. 

  

Honourable mentions

Gjennom årene har Askim vgs hatt tradisjon for å bemerke seg i en nasjonal og internasjonal filosofikonkurranse kalt Baltic Sea Philosophy Essay Event. Dette er en konkurranse i filosofisk skriving som inkluderer land fra Tyrkia i sør til Norge i nord og samtidig fungerer som et NM i filosofi.  Til tross for at Askim vgs ikke har undervisning i filosofi på høyt nivå, har en av våre elever, Alf Heine Osflaten Gabrielsen i 3MDA skrevet seg til «Honourable mentions» i en konkurranse med tusenvis av deltakere fra 10 forskjellige land, etter kun et par ukers filosofiundervisning i religionstimene.

Fri vilje?

Han har skrevet et glimrende essay på engelsk i en totimersøkt, der han ikke bare stiller vanskelige og kritiske spørsmål til tunge filosofiske tema, som menneskets frihet eller dets bundenhet, men også på mesterlig vis presenterer sine egne resonnementer og forslag til svar på problemene.

Alf Heine Osflaten Gabrielsen viser oss en vei inn i den klassiske problematikken «Har mennesket egentlig fri vilje?», eller er vi bundet av krefter rundt oss, slik en elv er av landskapet?  Han viser oss endog en vei ut av problematikken gjennom et elegant spill på de viktigste innsiktene fra ulike filosofiske skoler og sine egne refleksjoner. 

All ære for fremragende innsats

Askim vgs er stolt av elevene sine, Alf Heine er en glimrende representant for skolen, og fordi vi vet at læring skjer i et fellesskap, i en klasse, vil vi gratulere både han og klasse 3MDA med fremragende resultater.  Vi finner det inspirerende og morsomt!

Til toppen