Praktisk naturfag og matematikk

ALTA (Alternativ Arena A) har hatt et gårdsprosjekt på «Fjellstadgården» noen timer i høst og i våres, der elevene jobber med naturfaglige temaer som bærekraft og dyrevelferd.

Klikk for stort bilde 

Gjennom året har elevene stelt med ulike dyr, samt sådd forskjellige planter som er passet og høstet inn. Gjenbruk av materialer og resirkulering av organisk materiale står sentralt, i tillegg til at matematikk har blitt brukt til å løse praktiske oppgaver.

Dette er et prosjekt som skal videreføres og videreutvikles neste skoleår. Neste skoleår vil det foregå jevnlig gjennom store deler av skoleåret, med begge klassene på Alternativ Arena.

Til toppen