Resultater etter skolevalget 2023

Noen av partiene fikk cirka lik oppslutning ved Askim vgs som blant elevene på nasjonal basis, mens andre hadde store avvik.

Tabell med resultater fra Askim vgs - Klikk for stort bildeResultater Askim vgs 2023

Valgdeltakelse

Det var 661 som avla stemme ved valget, noe som tilsvarer 63,4%. Dette er ca det samme som ved skolevalget i 2021.

Resultater

De lokale resultatene ved Askim vgs avviker noe fra de nasjonale. Mens Høyre og Fremskrittspartiet nasjonalt ble de to største partiene, var det Sosialistisk Venstreparti som ble størst hos oss (23,7%), med Fremskrittspartiet på andre plass (21,6%).

Ved Askim vgs fikk Høyre kun 8,2% oppslutning, mens resultatet på landsbasis ble 21,9%. Arbeiderpartiet fikk 2,8% færre stemmer hos oss enn nasjonalt, mens Senterpartiet fikk 1% færre.

Nedenfor følger en oversikt der resultatene ved Askim vgs kan sammenlignes med resultatene på landsbasis.

Skolevalg 2023 Askim vgs - resultater
Parti Resultat Askim vgs Resultat nasjonalt
Rødt 2,7% 2,7%
SV 23,7% 11,1%
Ap 14,2% 17,0%
Sp 5% 6,0%
MDG 3,2% 3,8%
KrF 3,1% 2,8%
V 9,3% 9,4%
H 8,2% 21,9%
FrP 21,6% 19,5%

Sammenlignet med valget i 2021

Om du lurer på hvordan resultatene ble i år sammenlignet med ved forrige skolevalg i 2021, så ser man det her:

Skolevalg 2023 Askim vgs, sammenlignet med 2021
Parti 2021 2023 Endring 2021-2023
Rødt 6,6% 2,7% -3,9%
SV 12,3% 23,7% 11,4%
Ap 24,5% 14,2% -10,3%
Sp 7,1% 5,0% -2,1%
MDG 15,0% 3,2% -11,8%
Sentrum 3,1% 3,1%
KrF 1,4% 3,1% 1,7%
V 9,3% 9,3% 0,0%
H 7,7% 8,2% 0,5%
FrP 11,5% 21,6% 10,1%
Pensjonistpartiet 0,8% 2,6% 1,8%
Andre 3,6% 3,4% -0,2%

"Andre" er partier som fikk mindre enn 2,5% oppslutning hver for seg.

Det er litt mer informasjon på sidene til sikt.no her også.